140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Разселват изчезващи видове риба в природен парк “Българка”

Стотици екземпляри от видовете риба главоч (Cottus gobio) и балкански щипок (Sabanejewia balcanica) бяха разселени в природен парк „Българка“ от експерти от WWF. Тези видове са изчезнали от някои старопланински реки преди години, а днес, когато екологичното състояние на водните басейни се е подобрило, не биха могли да се завърнат сами поради наличието на прегради.

Главочът е вид, включен в Червената книга на Република България от самото ѝ създаване. Тази малка дънна рибка има твърде малко запазени жизнени популации в България. Една от най-необичайните е тази във водосбора на Янтра, тъй като е на нетипична за този вид ниска надморска височина.

Експертите на WWF установиха, че тази популация от района на Стара река наброява над 15 000 екземпляра и прецениха, че е подходящо около 200-250 екземпляра да бъда преместени, посочи Стоян Михов, ръководител природозащитна дейност във WWF. Това по никакъв начин не би застрашило изходната популация, а ще даде шанс на вида да се разпространи.

Преместването се извърши на два пъти с по около 100 екземпляра. Една част от рибките бяха пуснати в река Сивяк над етнографски комплекс Етъра, а друга – в река Паничарка над язовир Христо Смирненски.

Над 500 рибки от вида балкански щипок също бяха преместени от експерти на WWF. Те бяха уловени от река Видима над Севлиево, а новият им дом отново е река Паничарка над Габрово.

WWF ще продължи да наблюдава новите популация в парк „Българка“ и да следи темпа ѝ на нарастване.

Въпреки че често са незабележими, малките видове риби са изключително показателни за състоянието на екосистемата. През последните десетилетия те са изчезвали мълчаливо от българските реки. Тази тенденция трябва да спре, за да ги има и в бъдеще.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ