140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

РДГ-Бургас състави 7 акта за нарушения по време на лов

Горски инспектори от РДГ-Бургас съставиха 7 акта за установени административни нарушения по ЗЛОД. Нару­шенията са констатирани по време на проверка на ловно поле в м. „Гиганта”, община Поморие, в рамките на един ден. Проверяващите са заловили шест ловци с разреши­телни за индивидуален лов, които се движели в група, с извадени от калъфите и сглобени ловни оръжия, както и с включено звукопроизвеждащо устройство за примамване на пъдпъдък. Друг ловец, встрани от групата, също е зало­вен със зареден ловен автомат.

Горските инспектори от РДГ-Бургас съвместно със слу­жителите на държавните горски и ловни стопанства в ре­гиона и МВР извършват непрекъснати проверки в региона. От откриването на ловния сезон до края на октомври са проверени повече от 2000 ловци. Съставени са общо 9 акта за неспазване разпоредбите на ЗЛОД. Нарушения­та са за използване на електрически звукопроизвеждащи средства и неспазване правилата за безопасност при ло­вуване.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ