140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Режим на забрана в риболова: Някъде либерален, другаде прекалено строг

режим на забрана

И тази година отговорните институции полазиха по нер­вите на рибарите като обяви­ха подробности по режима на забрана за риболов заради размножителен период на ри­бите едва в деня, в който тя беше влязла в сила. Това се превърна в традиция и няма какво да го коментираме. По- скоро можем да анализираме публикуваният в заповедта на земеделския министър списък на разрешените водоеми на регионален принцип (по об­ласти), понеже сроковете на забрана са описани в Закона и се знаят, а рибарите са любо­питни да узнаят къде ще могат да замятат въдициза утеха през режим на забрана.

режим на забрана

Всъщност от обема на този списък определяме доколко либерална или строга е забра­ната. И както често се случва, за някои области има обширен списък от достъпни водоеми, за други изобщо няма такива или са вмъкнати един-два ми­жави обекта, колкото да не е без хич. Ето факти. Област Со­фия може да се похвали с внушително присъствие от водоеми

дори има и разнообразие. Язовир „Панчарево” е начело в списъка, следват четирите баластриери от „постоянното присъствиe“, а и още няколко малки и по-големи язовири на територията на областта, плюс баластриера Мечката в Самоковско. В другата край­ност е област Варна с някакъв си язовир „Пчелник”, а също и област Бургас само с баласт­риера Дупките. Твърде малко за тези големи градове и об­ласти. Пловдивчани поне се радват на един голям язовир. За тях „Домлян” и тази годи­на е в разрешителния списък, другите обекти са незначи­телни, колкото за попълване на списъка. С достъп до един голям язовир (макар и в строго определени граници по брего­вете) са в Монтана (за язовир „Огоста”), в Плевен (за язовир „Горни Дъбник”) и в Ловеч (за язовир „Сопот”).

Новост тази година в този режим на забрана е разре­шаването на риболова на язо­вир „Копринка” и това е заради новите стопани от Централна­та рибоопазваща организация, които определиха зони за въз­производство на рибите и зони за риболовците с точно опре­делени координати.

режим на забрана

Всичките прилежащи на Дунав области са с достъпни зони за риболов на реката в режим на забрана само от брега. Най-много такива територии има в Плевенска област, а най-мал­ко – в област Монтана, където са разрешили риболова само в района на пристанище Лом. По старите речни корита има доста ограничен достъп. Тази година най-ощетени ще се по­чувстват рибарите от Велико­търновска област с едва три обекта – стари корита на Янтра в землищата на гр. Полски Тръмбеш и селата Раданово и Върбица. А в минали години техният списък изглеждаше най-внушителен.

Участък от река Росица в градската част на Севлиево е най-интересното решение за област Габрово. Във Врачан­ско пък има някакъв достъп до река Ботуня, в Ловешко – до река Осъм.

Някоя и друга баластриера спасява положението в об­ластите Сливен, Пазарджик, Ямбол. В други области като Търговище, Разград, Шумен, Хасково, Кърджали, Благоев­град, Кюстендил са пуснали по някое мижаво микроязо­вирче.

И така, свободни за риболов водоеми има, в някои области даже впечатляващо много, в други са съвсем малко. Зато­ва едни приемат режима като либерален, а други като строг.

Добромир Добрев

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ