Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Резултати от 48-то среднозимно преброяване на водолюбиви птици

преброяване водолюбиви птици

Установената численост на зимуващите водолюбиви видове птици е доста по-висока в сравнение с данните от миналогодишното преброяване – 97 вида с обща численост от 280 956 индивида.

За сравнение през миналата година са били регистринани 88 вида с обща численост от 206 239 индивида, а през 2022 г. – 90 вида с обща численост от 206 688 индивида. Тези числености са далеч по-ниски от установените в предишни периоди. Например, през 1999 и 2000 година са установени съответно 404 410 и 652 418 зимуващи водолюбиви птици.

За разлика от предходните няколко години, тази година числеността на зимуващите в страната диви гъски е доста по-висока. Екипите успяха да наблюдават и преброят общо 31 230 големи белочели, 154 сиви и едва 24 от световно застрашените червеногуши гъски, като за сравнение през миналата година техният брой е бил съответно 1887 големи белочели, 101 сиви и 5 червеногуши гъски, а през 2022 г. – 5851 големи белочели, 283 сиви и 32 червеногуши гъски. Ненадминат остава рекордът през 2013 г., когато  бяха установени рекордните за България над 54 000 червеногуши гъски.

преброяване водолюбиви птици

И тази година трите най-многочислени наблюдавани водолюбиви птици саобикновената лиска (53 146 инд.), зеленоглавата патица (46 538 инд.) и големият корморан (35 707 инд.).

Наблюдавани са и видове, които не са характерни за зимните месеци у нас – 10 малки бели чапли, 12 бели лопатарки, 21 бели щъркела в Южна България, 2 белобузи рибарки в Бургаското езеро и 1 тръстиково шаварче при язовир Мандра. Интересно беше наблюдението и на 1 папуняк при Бургас, както и на 2 снежни овесарки от Поморийско езеро. Наблюдавани бяха и 2 големи кресливи орела.

преброяване водолюбиви птици

Преброяването бе извършено от 11 до 14 януари от 43 екипа от експерти и доброволци на БДЗП, ИАОС, Зелени Балкани, РИОСВ, БАН, Националното ловно-рибарско сдружение и ловни сдружения от страната и представители на други неправителствени организации, които обходиха над 200 влажни зони у нас.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ