Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Рибарската аптечка – имаме ли я, заредена ли е

рибарската аптечка

Лято е. Подготвяме се за дълготраен риболов. Стягаме въдици, стръв и захранки, би­тово оборудване, провизии. Ще бъдем за известно време да­леч от цивилизацията и забър­заното градско ежедневие. Но и далеч от медицински заведе­ния. Често забравяме за някои рискове от престоя сред при­родата и изобщо не си правим труда да оборудваме и вземем подходяща рибарска аптечка с най-необходимото за първа или неотложна помощ. Разчи­таме на тази в автомобила, но и към нея сме проявили немар­ливост и дори не си спомняме откога не сме я отваряли.

Темата е актуална, понеже рядко се говори по тези въ­проси. Затова вероятно ще бъде интересно да се чуят препоръките на руския доктор и запален риболовец Игор Го­лищенко. Той дава някои ценни указания за своите сънародни­ци, от които можем да извле­чем полза и ние.

Нека накратко разгледаме съдържанието на една прилич­но заредена рибарска аптечка. Пък всеки да си прави сметка какво още може да добави или от какво да се лиши.

Започваме с превързочни­те материали – бинт, памук, анкерпласт, дезинфекциозно средство. Нужни са при всяка рана, придружена с кръвоте­чение, от каквито никой не е застрахован в ежедневието. Може да е вследствие на по­рязване, на убождане, на не­приятна среща с някоя от куки­те на въдицата и т.н.

Задължително е мястото в аптечката на хапчета за гла­воболие и изобщо болкоуспо­кояващи – аналгин, седалгин, беналгин. Ще спасят положе­нието и при други болежки, свързани с временно или по- трайно неразположение. Хо­рата с гастроентерологични разстройства обикновено си знаят за възможните проблеми и вземат нужните медикамен­ти. Ако задълго ще бъдем из­вън цивилизацията, не е лошо да разполагаме с антибиотик с широк спектър на действие, който да предотврати гнойно­септични усложнения от раз­лично естество. Спазмолити­ците от рода на Дуспаталин ще бъдат от полза при бъбречни или жлъчни кризи, които не ми­нават от хапче аналгин.

рибарската аптечка

В летните горещини нато­варването на сърцето може да доведе до повишено сър­цебиене, да не говорим за по- сериозни сърдечни проблеми, които изискват спешна меди­цинска помощ. Хипертониците също трябва да са подготвени с подходящо хапче в случай на установено повишено кръвно налягане.

И руснаците обаче не отпис­ват присъствието на аспирина в рибарската аптечка – това бил отго­ворът на поне седем въпроса: при световъртеж, кръвотече­ние от носа, главоболие, фи­зическо претоварване и какво ли не.

Лято сред природата – всич­ко това е чудесно, но алерги­ите… От тях страдат толкова много хора. Признаците на алергична реакция са извест­ни – зачервяване и отоци по кожата, задух, кашлица или кихане. Като прибавим и въз­можни поражения от насекоми – пчели, оси, комари, ясно е, че алергозан – за мазане и на таблетки е сред задължител­ните медикаменти. Ако член на групата е алергичен към пчелно ужилване (което се изя­снява предварително) е нужна ампула преднизолон и сприн­цовка – това понякога спасява човешки живот.

Накрая, но не като най-мало­важно – ваксина противозмий­ски серум, също животоспася­ваща в случай на ухапване от отровна змия.

Без да се натрапва, рибар­ската аптечка дава сигурност и спокойствие на групата. Ако е подходящо заредена, с нея се решават някои възникнали здравословни проблеми, кои­то не налагат специализирана медицинска помощ. Ако пък аптечката липсва, може прину­дително да се прекрати рибо­лова, за да се търси доктор по никое време.

Радослав МАРКОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ