Сдружение център за спортен риболов “Шампион” – гр. Плевен