НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Риболовни забрани

Риболовни забрани за 2021-ва година:

Размножителни забрани и минимални размери на рибите

Законово определените размножителни забрани и таблица на минимално допустими размери на рибите, под които не може да ги задържите като улов.

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ