НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Водоеми за любителски риболов

Списък на големите държавни водоеми и предназначението им според Приложение 2 на Наредба № 37 към Закона за рибарство и аквакултури.

[sharing_buttons]
Scroll to Top