140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Русия – Изгарянето на тръстиките влияе зле на рибната популация

Интересни изводи са на­правили биолози в Астрахан­ска област на Русия при про­ведено изследване как влияе на местната екосистема тра­диционното пролетно изгаря­не на тръстиковите полета в делтата на река Волга.

Специалисти от Астрахан­ския биосферен резерват са провели уникален екс­перимент като са положили оплоден хайвер в среда, съдържаща пепел от изгоре­ли тръстики. Оказало се, че количеството на излюпените рибки е по-малко от обичай­ното и по-важното, качество­то на ларвите било влошено – забавен темп на растеж, отклонения от нормалното развитие и т.н.

Заключението на учените е недвусмислено: изгаряне­то на обширните плантации с тръстики по поречието на Волга, което се наблюдава всяка пролет и е плод на чо­вешка намеса, влияе зле нарибната популация. Ръково­дителят на изследователския екип Кирил Литвинов е кате­горичен, че безконтролното палене на тръстиките трябва да бъде прекратено веднъж завинаги.

Рибните ресурси в най-голямата руска река и без друго са намалели заради неадекватна човешка дей­ност. Властите полагат огро­мни усилия да компенсират загубите с мелиоративнидейности, зарибяване и за­силен контрол. Сега ще тряб­ва да вземат мерки и срещу евентуалните подпалвачи, за да се реши и този проблем, засягащ пряко рибата във Волга.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ