140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

С 50 заека и 213 патици ЛРС-Септември подсили местните популации преди ловния сезон

септември разселване

„След 15 август очакваме 286 яребици, а до края на месеца и 182 деветдесетдневни фазани” – каза председателят на УС на ЛРС „Марица 1999” гр. Септември Стоян Серев.

В началото на юли в ловно-рибарското сдружение „Марица 1999” разселиха 50 двумесечни заека и 213 патици в изпълнение на Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси на НЛРС–СЛРБ. Очакването е разселеният дивеч вече да се е приспособил към естествените условия на живот и да обогати местните популации.

септември разселване

„Такава е политиката на сдружението – всяка година ние се стремим да увеличаваме запасите от див заек, патица, яребица и фазан чрез разселване. Тъй като патиците изискват по-специфични условия на живот, към тях проявяват интерес дружинки, които в ловностопанските си райони имат водоеми. – каза председателят на УС на ЛРС „Марица 1999” гр. Септември Стоян Серев. – Лично аз съм много доволен от качеството на фермерно произведения дивеч, който получаваме от фирма „Сокол–БЛРС” ЕООД. Затова съм напълно спокоен за всяка нова заявка. Това породи доверие и добри отношения с управителя на фирмата Борислав Бечев.”  

септември разселване

Патиците са разселени в три от дружинките в съответствие с условията на живот – водата, и това са ЛРД-Септември, ЛРД-Калугерово и ЛРД-Ковачево. Заекът е пуснат в ловностопанските райони на ЛРД-Септември, ЛРД-Семчиново, ЛРД-Горно Вършило, ЛРД-Ковачево, ЛРД-Карабунар, ЛРД-Мененкьово и ЛРД-Габровица.

Като дългогодишен ловец Стоян Серев сподели съпричастността си към идеята на петицията на Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE) и нейното разгласяване сред ловците.

 „И дано бюрократите в Брюксел ни чуят и ни обърнат внимание, така че да продължим да ловуваме с боеприпаси с олово, както и по отношение лова на гургулица. Призовавам всички ловци в първия ловен ден да се отнесем изключително добросъвестно към мониторинга на гургулицата, като поздравявам всички ловци с новия ловен сезон, като призовавам най-вече за безопасно ловуване, за да се върнем у дома след лова живи и здрави. Нека всички да имат слука” – пожела дългогодишният ловен деятел у нас Стоян Серев.

Мариана Мандичева

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ