140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

С трихинелозата шега не бива!

Във връзка с началото на свинския лов припомняне опасността от трихинелоза и задължението на ловците за изследване на месото от отстреляната дива свиня. С това заболяване шега не бива и пренебрегването на изследването на месото носи рискове с труднопоправими последствия за ловците и други лица, консумирали заразено с трихинели месо. У нас по дивите свине и хищниците върлува предимноТrichinella britovi. Статистиката на установените положителни проби за страната сочи, че опасността расте: докато през 2014 г. са открити 81 бр. положителни проби от отстреляни диви свине, то през 2015 г. те вече са 89. Според д-р Николай Лалковски, ръководител на референтната лаборатория за трихинела към НДИВМИ, най-застрашените райони на страната са Сливенски, Ловешки и Благоевградски. Той предлага актуална информация, която ловците да ползват:

  • В страната може официално да се изследва месо от отстреляна дива свиня в акредитирани за целта лаборатории, които използват ензимния метод, описан в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1375. Такива лаборатории са:   Националната референтна лаборатория в НДНИМВИ, София, в ИРЛ в Стара Загора, в 9 лаборатории към областните дирекции по безопастност на храните (ОДБХ) в градовете Благоевград, Враца, Варна, Габрово, Пловдив, София, Сливен, Хасково и Шумен, както и в няколко акредитирани частни лаборатории в градовете Русе, Тутракан,Търговище, Сливен, Пловдив, Ловеч, Велико Търново. Цената на изследването в държавните лаборатории е 12 лв. с ДДС.
  • Много често, когато наблизо няма оторизирана лаборатория, много ловци прибягват до изследване на пробите на място, посредством компресиониния метод. Трябва да се има  предвид обаче, че поради ниската чувствителност той беше отменен с Европейски регламент (ЕС) 2015/1375 от 10 август 2015 г. По компресионния метод много трудно се откриват некапсулиралите трихинели и вероятноста да се „изпусне“ някоя проба, е висока. Затова препоръчвам на ловците да пращат пробите в лаборатория, акредитирана да извършва ензимния метод за установяване на трихинели.
  •  Проби (мускулатура) се вземат от диафрагмата, а ако я няма, от  долната част на предния крак /джалана/ или езика на дивата свиня.
  •  Инструкцията и съпроводителното писмо ги има на сайта на БАБХ.

Други полезни за ловците сведения и информации ще намерите на сайта на БАБХ http://www.babh.government.bg  Там могат да намерят информация за оторизираните лаборатории, които извършват изследване за трихинела по ензимния метод съгласно Европейския  регламент (ЕС) 2015/1375 от 10 август 2015 г.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ