140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

С всеки ловен сезон намираме своето родство с майката Природа

Драги приятели ловци!

Още един ловен сезон е пред нас със своите изненади и предизвикателства. Тръпката от лова е като тръпката от влюбването. И ловът, и любовта са пъ­туване, от което никой не се връща съ­щият. Някой е с пълна раница, а друг – с празна.

И все пак в нашата ловна организация всяка дружинка и сдружение познават своите ловни полета като дланта си, всяка пътека и пътечка. Далеч преди се­зона те са полагали и полагат грижи за дивеча, за местообитанията, следили са за бракониери.

Да не забравяме, че и днес от небесните ловни полета ни гледат знаменитите ловци и писатели Еми­лиян Станев, Йордан Радичков, Ивайло Петров, Дончо Цончев, гледат ни и осно­вателите на нашия съюз и негови видни ръководители Стефан Стамболов, Иван Сокачев…

С всеки ловен сезон ние прекрачваме във времето и намираме своето родство с майката Природа, с дивия свят, за кой­то именно ловците полагаме най-много грижи.

Искаше ни се да се поздравим на този ден и с новите промени в Закона за лова, за които отдадохме много енергия и сили. Парламентът не смогна да ги приеме, обещават ни, че ще стане през септем­ври. Както се вижда и в дебрите на парла­ментарния и политически живот също се случват непредвидени изненади. Ние сме свикнали да ги приемаме хладнокръвно.

Пожелавам на всички здраве и наслука през новия сезон!

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ