Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Съборът на ЛРС-Севлиево премина с много настроение край яз. “Малауча”

Мариана МАНДИЧЕВА
Празникът на севлиевски­те ловци за откриването на сезона беше забележите­лен. Първо, ловците – някои бяха с целите си семейства, други с приятели, официал­ните гости, приветства пред­седателят на СЛРД „Сокол” д-р Иван Иванов. После све­щеникът на с. Сенник освети ловните знамена. Съборът бе открит в 11 ч. на 4 ав­густ, събота, когато ловната глъчка отново бе превзела поляната край яз. „Малауча“ до с. Сенник. Да споделят празника със севлиевските ловци бяха дошли членът на УС на НЛРС-СЛРБ и председател на ЛРС-Дря­ново Рачо Рачев, управите­лят на фирма „Сокол-БЛРС“ инж. Борислав Бечев, ген. Михо Михов, член на ЛРД- Сенник и др. Поздравителни адреси, приветствия и по­желания за слука отправиха гостите.
На тази поляна през по­следните години ловците традиционно се събират, за да открият сезона и по­сле да се отдадат на лова. Миналата година посветиха празника на 120 години на СЛРД „Сокол” – Севлиево, тази – на 121 години на сдружението. Така решили – всяка година да подчер­тават възрастта на своята история. За уважение към нея от тях самите. И от дру­гите. Защото една история се прави с постоянство, а се надгражда от хора, кои­то знаят как да обединя­ват усилията и да постигат цели. Такъв пример за лов­ната общност у нас е Марин Колев – председателят на дружинка Душево. Той със сигурност е ветеренът сред председателите на дружин­ки в Националната ловно- рибарска организация. 40 години да си в ролята на до­броволец балансьор на дру­жинката, да ползваш семп­ло оръжие, каквото е шегата и деликатността, при това нещата да се подреждат, е талант. Бай Марин, както му викат в дружинката, бе награден от сдружението за умението да държи нещата под контрол толкова годи­ни. А това е дружинка със солидна материална база отдавна, като успя да реши и доста заплетения проблем със земята на ловната хижа. 
Останалите награди под­чертаха критериите в лова. Грамота за най-голям от­стрел при групов лов на дива свиня получиха дружинките: на първо място ЛРД-Вале­вци, на второ ЛРД-Кръвеник и на трето ЛРД-Шумата. За най-голям отстрел на пер­нат дивеч на първо място е ЛРД-Душево, на второ ЛРД- Агатово и на трето ЛРД-Сен­ник. За най-голям отстрел на хищници на първо място е ЛРД-Петко Каравелово, на второ ЛРД-Душево и на трето ЛРД-Кормянско. Инж. Борислав Бечев поздрави ЛРД-Петко Каравелово и я награди с грамота и 50 бр. 90-дневни фазани. 
Тази година с решение на Общото събрание севлиев­ското сдружение порасна с още една дружинка Бяла ряка. 
Веселата част на празни­ка както винаги бе богата. В програмата участваха оркестър „Севлиево“ с ръко­водител Пламен Драшков, оркестър „Наздраве“ със солист Силвия Димитрова, гост-изпълнител Бриана. Имаше дефиле на модни ловни облекла, като особен интерес събра състезание­то кой по-бързо ще сглоби на място импровизирана хранилка за дивеч с матери­али, осигурени от дружинки­те. А игрите „Уцели мезето“, аранжиране на плато, нади­граване между дружинките бяха истинско забавление. 
Тази година за първи път в томболата най-голямата на­града бе ловен автомат АТА ARMS. Двама щастливци си тръгнаха с по една въздуш­на пушка – едната бе късмет от томболата, а другата бе наградата на първенеца при стрелбата в цел между из­лъчените от всяка дружинка по един представител. 
„Миналата година от том­болата събрахме малко над 1700 лв. Оставихме ги във фонд за подпомагане лече­нието на кучета, пострадали по време на лов. През изми­налия сезон имахме 3 таки­ва случаи, като лечението на кучетата бе платено от фонда. Тази година искаме да съберем повече пари, а фондът ще продължи да съ­ществува със същите цели“ – каза председателят на ЛРС- Севлиево д-р Иван Иванов. – Пожелавам на колегите от сдружението в Севлиево и на всички останали, да бъдат здрави, да гледат на това хоби като на един кра­сив спорт и като възможност за контакт с природата. Да се грижат за дивеча, раз­бира се, и да имат слука. Двете условия са свързани. Показа го последният сезон, който за нас беше с рекор­ден резултат при отстрела на дива свиня.“

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ