140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Санитарни сечи в ДГС-Омуртаг

През последните няколко месеца на територията на ДГС-Омуртаг се наблюдава интензивно съхнене в иглолистните насаждения, което към този момент е обхванало 150.12 ха гори. Вече са инвентаризирани 23 175 кубически метра от увредената дървесина и е възложен добив за 19 190 кубически метра от нея. На територията на Североизточното държавно предприятие инвентаризираната увредена дървесина е 45 505 кубически метра.

Причините за съхненето в Омуртаг са много, но основните са, че боровата култура е засадена на нетипично за нея място, а лятната буря през тази година пречупи част от дърветата, направи гората по-неустойчива и иглолистните насаждения бяха нападнати от корояди, както и други насекоми, вредители и гъбни заболявания. Заради добрите климатични условия короядите дават 2-3 поколения годишно и унищожават иглолистните гори с много бързи темпове.

След направен оглед на горите в района на Омуртаг е взето решение в засегнатите площи да се проведат спешно санитарни сечи, за да бъде ограничено развитието на короядите. На голо ще бъдат отсечени 104.14 ха гори, тъй като при тях са заразени и изсъхнали над 80 % от дърветата, но дори и тези, които не са изсъхнали, вече са заразени. Сечта трябва да приключи до март 2018 година, като на мястото на освободените площи ще бъдат засадени дъбови фиданки от разсадниците в Баячево и Върбица, съобщи врид директорът на стопанството инж. Красимир Николов.

ДГС-Омуртаг ще се включи и в изграждащата се мониторингова система в България за установяване нападенията от корояди в иглолистните насаждения. През пролетта ще се заложат и нов вид феромонови уловки, като целта е да се повиши ефективността при хващане на възрастни насекоми. Според статистиката улавянето на една женска довежда до редуциране на популацията с 16 000 насекоми.

 

Татяна Димитрова – експерт „Връзки с обществеността“ в СИДП

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ