140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Сашо Златанов – запален ловец и прекрасен художник

Валери АНГЕЛОВ

На 28 октомври в Плевен бе открито Осмото биенале на малките форми – Пле­вен 2016, с международно участие. В него се включиха представители на 10 държа­ви с общо над 300 произве­дения. За пореден път със своя картина („Последни во­пли“) участва и известният художник – анималист Сашо Златанов.

Сашо Златанов е роден през 1939 г., страстен ло­вец и любител на курцхари. Член е на ловната дружина в с. Победа към ЛРС-До­лна Митрополия от 1970 г. От 1999 г. до настоящия момент е секретар на дру­жината. Пристрастен е към птичия лов и не пропуска всяка възможност за излет. Голяма слабост му е поро­дата курцхар. Всичките му кучета носят името Джони. Джони II е спечелил 22 злат­ни медала от републикански и регионални изложби и три купи – за 1992, 1993 и 1994 г. В момента Сашо Златанов ловува с Джони IV.

Художникът чете редовно изданията на „Сокол-БЛРС“. Не помни някога да не си е купил вестник „Наслука“ и списание „Лов и риболов“. Нетърпеливо чака да излезе всеки следващ брой. С ин­терес следи героите от ру­бриката „Из ловния бележ­ник“. По собствено желание илюстрира книгата „Сдру­жение Ловно-рибарско дру­жество Долна Митрополия“. Рисунките на кориците са също негово дело. През го­дините е правил няколко са­мостоятелни изложби, които подробно са отразени и от горепосочените издания.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ