140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Съвещание за местния дребен дивеч в Югоизточна България

На 12 октомври 2016 г. в сградата на „СЛР Стара Загора“ гр. Стара Загора се проведе регионална среща – съвещание с щатните  специалисти по лова и ръководители в сдруженията от гр. Бургас, Ямбол, Стара Загора, Сливен, Пловдив и Хасково.

Основна тема на срещата бе „Състоянието на запасите и проблеми при стопанисване на местния дребен дивеч в Югоизточна България“.

Срещата бе водена от председателя на УС на НЛРС – СЛРБ  Иван Петков. Присъстваха и Георги Тошев – председател на Контролния съвет, Борислав Бечев – управител на „Сокол – БЛРС“,  експерти по лова от националното сдружение – Стилиян Герасков, Димитър Нанчев, Мария Рангелова.

Направен бе анализ на всяко от сдруженията по данни от системата на ИАГ за допустим запас, таксация, ползване на местния дребен дивеч характерен за района – заек, фазан, яребица. Проблемите при стопанисването, опазването от хищници, ролята на земеделските производители – палежите на площи, пръскане на отрови, разрушаване на естествените местообитания на местния дивеч.

Г-н Петков постави на вниманието на присъстващите актуални въпроси от работата на сдруженията в организацията, въпроси касаещи изготвянето на държавна стратегия за лова.

Г-н Бечев запозна присъстващите с работата в стопанствата в „Сокол БЛРС“, развитието им, новите стопанства – за заек и патица в град Луковит, развъждането на нов вид кеклик с по-добри качества, с издателската дейност на списанието и вестника, с новия сайт „Дивото“.

Срещата-съвещание завърши в приятелска атмосфера с обещание за по-чести срещи и обсъждане на всички въпроси и проблеми, възникнали в работата на сдруженията.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ