140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Съвместни дейности в стопанисването на дивеча

Юлияна Колчакова

Предизвикателствата и възможни съвместни дейности при управлението на едри хищници и стопанисването на дивеча обсъдиха представители на всички 40 териториални поделения на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) – Благоевград, и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, съобщи Елена Цингарска, експерт едри хищници в сдружението.

Биолозите от неправителствената организация представиха изследвания върху състоянието на популациите на мечката, вълка, благородния елен и дивата коза в България, както и мерки за намаляване на щети от едрите хищници.

Проучванията и дейностите в тази област са провеждани от 1997 г. насам и включват съвременни методи като проследяване с GPS нашийници, генетични изследвания, наблюдения с фотокапани и др.

От изпратеното до медиите прессъобщение става ясно, че интерес сред представителите на ЮЗДП са  предизвикали провежданите проучвания за благороден елен, както и дейности по управлението и изучаването на кафявата мечка в България.

В малки работни групи участниците в срещата обсъдиха допирни точки, общи интереси и предизвикателства в стопанисването на дивеча на територията на ЮЗДП. Набелязани са били области, в които неправителственият и държавният сектор може да си сътрудничат чрез съвместни дейности и проекти.

Участниците в срещата са се съгласили, че бракониерството представлява основен проблем в работата им. Образованието и информационните дейности по отношение на управлението и опазването на биоразнообразието са определени като сфери с голям потенциал за сътрудничество.

Разпозната е и нуждата от въвеждане на съвременни методи за мониторинг на дивеча и от обмен на данни. Предстои формиране на работни групи по приоритетни направления, които да предложат провеждане на конкретни дейности в следващите години.

Подобни работни срещи са заложени в плановете за действие за кафявата мечка и вълка в България с цел подобряване на комуникацията между всички заинтересовани страни при опазването на природните богатства на България.

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ e организация с нестопанска цел, работеща в обществена полза. От 24 години Сдружението работи за проучването, опазването и възстановяването на флората и фауната в природните екосистеми, съхранението им за бъдещото поколение и популяризиране на проблемите на природозащитата сред широката общественост.

СДП БАЛКАНИ развива екологично образование за малки и големи, като поддържа два образователни и посетителски центъра – Образователен център за едрите хищници, с. Влахи и Център за опазване на влажните зони „Драгоманско блато”.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ