Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

„Съжителството с едрите хищници: предизвикателства и решения“

Това е само една от дългата поредица от срещи, проведени през последните години във връзка с увеличаващите се популации на едри хищници в Европа и задълбочаването на конфликта им с хората.

Домакин на срещата беше Карл Хайнц Флоренц, президент на вътрешната група „Биоразнообразие, лов и селски райони“ към Европейския парламент и беше организирана от Федерация на ловните асоциации на страните членки на Европейския съюз (FACE).

Гости на срещата бяха д-р Никола Нотаро, началник на отдела Опазване на природата към Европейската комисия, Даниел Хейндл от Долната австрийска камара по селско стопанство, Луис Суарез от WWF Испания и други членове на Европейския парламент.

Основното послание от срещата бе, че трябва да се предприемат много по-ефективни мерки от досегашните за смекчаване на нарастващият конфликт между хората и едрите хищници; да се изготвят работещи планове за действие за вълка и други видове диви животни, които създават конфликти. Но тези планове да не са единствено екологично насочени, а в тях  да бъдат отразени икономическите и социални фактори, както и последиците за фермерите и земевладелците. Необходимо е до по-голяма степен да се въвлекат засегнатите фермери, собствениците на земи и гори, ловците и горските служители в процеса на взимане на решение, във връзка с управление на едрите хищници и по изготвяне на плановете за действие.

На срещата бяха представени и няколко добри примера за съжителство между хората и едрите хищници и беше подчертано, че конфликтите могат да бъдат решени чрез широк обхват от превантивни мерки и със съвместна работа между заинтересованите страни.

 

Източник: FACE

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ