140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Сдруженията в Плевен и Долна Митрополия почетоха празника на НЛРС-СЛРБ

състезание плевен

Двете най-големи ловно- рибарски сдружения в пле­венска област – ЛРС-Плевен и ЛРС-Долна Митрополия – отбелязаха празника на На­ционалната ловно-рибарска организация 6 август и пред­стоящото откриване на новия ловен сезон достойно.

Именно на тази дата преди 124 години в София се про­вежда Първия учредителен конгрес на организацията.

ЛРС-Плевен по традиция всяка година в тази връзка провежда дружествено със­тезание по ловна стрелба на стрелбищния комплекс „Вит­ска Елия“ край Плевен. Така бе и тази година.

Времето в началото на деня беше об­лачно, което създаде усло­вия надпреварата да започне спокойно без летните горе­щини, съпровождащи състе­занието почти всяка година.

Спортната надпревара бе открита от председателя на УС на сдружението Валентин Георгиев.

Състезанието се прове­де в дисциплините „Скийт“, „Трап“, стрелба с ловна ка­рабина на 100 м за точност и време, стрелба по силует на дива свиня и стрелба по си­лует на заек за ветерани.

състезание плевен

За участие се бяха записали от­бори от почти всички дружини на сдружението. Най-много желаещи се явиха в дисци­плините „Скийт“ и „Трап“.

Първо място отборно на „Скийт“ завоюваха състеза­телите от Новачене, второ – тези от Бръшляница, а трето – състезателите от Бохот.

Индивидуалните отличия за първо място бяха връчени на Първан Лазаров от ЛРД- Бръшляница, за второ – на Биляни Петков от ЛРД-Но­вачене, за трето – на Павел Василев от ЛРД-Плевен 1.

В дисциплината „Трап“ пър­во място завоюва отборът на ЛРД-Опанец, второ място – състезателите от ЛРД-Нико­лаево и трето – тези от ЛРД- Бохот.

Индивидуално на първо място се класира Пламен Си­меонов от ЛРД-Бръшляница, на второ – Илиян Георгиев от ЛРД-Николаево и на трето – Владислав Патриков от ЛРД- Опанец.

При прецизната стрелба с ловна карабина на 100 м най-добре се представиха Павел Василев от ЛРД-Плевен 1 на първо място, Борис Алексан­дров от ЛРД-Къртожабене – на второ и Денис Иванов – от ЛРД-Бохот– на трето.

При стрелбата по силует на бягащ глиган с карабина на 50 м на първо място се кла­сира Цветан Тодоров от ЛРД- Николаево, на второ – Дилян Стоянов от ЛРД-Върбица и на трето – Павел Василев от ЛРД-Плевен 1. С гладкоце­вно оръжие на 25 м на първо място се класира Кирил Ан­ков от ЛРД-Новачене, на вто­ро – Михаил Цонков от ЛРД- Беглеж и на трето – Валери Петров от ЛРД-Плевен 1.

Ветераните стреляха по силует на бягащ заек. На първо място се класира Иван Тошков от ЛРД-Горталово, на второ – Любомир Иванов от ЛРД-Плевен 2 и на трето – Валери Петров от ЛРД-Пле­вен 1.

Освен купите и медалите на отборите бе предоставен дивеч за разселване, а на ин­дивидуално класиралите се състезатели – по една ловна американска пуйка.

След връчването на ку­пите, медалите и наградите на отличилите се председа­телят на ЛРС-Плевен закри състезанието.

ЛРС-Долна Митрополия пък по традиция всяка година в чест на празника и предсто­ящото откриване на новия ловен сезон провежда своя традиционен ловен събор.

Тази година той се проведе на река Дунав на територия­та на ЛРД-Байкал, в района на пристанището на селото, на терасата на старата хижа. Председателят на УС на сдружението доц. д-р инж. Ва­лери Ангелов поздрави учас­тниците в събора от името на управителния съвет и лично от негово име и пожела на всички много здраве, късмет и наслука през новия ловен сезон.

състезание плевен

Той предаде и личните поздрави на председателя на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Ва­силев до всички членове на сдружението. Скъпи гости на събора бяха членът на УС на НЛРС Лазар Мурджев, пред­седателят на комисията по ловна етика и медии към УС на НЛРС проф. Валери Сте­фанов и председателят на НЛРС-СЛРБ в периода 2009- 2017 г. Иван Петков.

Валери АНГЕЛОВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ