Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Семинар за възстановяването на елените в Източните Родопи

Над 30 представители на ловни и риболовни сдружения, държавни институции и природозащитни организации обсъдиха в края на миналата седмица различни възможности и съвместни дейности за по-ефективно опазване на дивата природа в Източните Родопи. Това стана в рамките на двудневен семинар „Разселване и опазване на едър дивеч и предотвратяване на престъпления срещу природата в Източните Родопи“, организиран от фондация “По-диви Родопи” и Българското дружество за защита на птиците. В семинара участваха представители на ИАГ, РДГ-Кърджали, ЮЦДП, РИОСВ-Хасково, НЛРС-СЛРБ, полицията, представители на ловни сдружения в Източните Родопи. 

Семинарът запозна присъстващите с работата на фондация “По-диви Родопи” по разселването на благородни елени и елени лопатари в района, успехите и предизвикателствата в това амбициозно начинание. До този момент е съвместно с ловните сдружения сме разселели над 50 благородни елена и над 200 елена лопатара на няколко места в Източните Родопи. Работата в тази насока ще продължи, като целта е към 2022 година в Източните Родопи да има нови популации от минимум 100 свободно живеещи благородни елена и 300 елена лопатаря, обобщи Стефан Аврамов от “По-диви Родопи“.

Дели Сааведра от Каталуня представи опита на международната организация Rewiliding Europe във съвместната работа с ловци за възстановяване на елени, зубри и диви коне. По време на семинара бяха разисквани важни за всички заинтересовани страни въпроси, включително за опазване на дивеча и на биологичното разнообразие и необходимите действия от отговорните институции и неправителствените организации за предотвратяване на престъпления срещу природата. „Изненадан бях от единомислието на хора, за които се очаква  да са в конфликт – ловци и еколози. Срещата породи плах оптимизъм за бъдещето на животинския свят“, коментира директорът на ловно стопанство “Студен кладенец” инж. Георги Шереметев.

Семинарът си постави още за цел да идентифицира общите  проблеми и допирни точки, на базата на които да започне диалог между всички заинтересовани страни по проблемите с опазване на дивеча. По време на двудневното събитие експерти и представителите на различните институции успяха да обменят опит и набележат съвместни действия за по-добра координацията и в работата по предотвратяване на престъпления срещу природата. Николай Терзиев от БДЗП демонстрираха пред участниците работата на кучето Барс и екипа за откриване на отровени и убити животни.

Семинарът се организира в рамките на проект “Опазване на черните и белоглавите лешояди в Източните Родопи”  (LIFE14 NAT/NL/000901) и проект „Горите на орела” – Опазване на ключови горски хабитати на малкия креслив орел в България  (LIFE12 NAT/BG/001218), финансирани по програма LIFE на Европейския съюз.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ