140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Шараните: Известни и неизвестни факти за тях

шараните

Във време на забрана за улов на пролетно-лят­но размножаващите се риби, сред които спадат и тези от голямото Шараново семейство, нека раз­гледаме някои факти от живота на шараните. За тях уж знаем всичко, а може би все още не сме ги опознали напълно.

*От най-древни времена е установено, че шараните се поддават на изкуствено отглеждане и генно модифи­циране. От дивата порода са създадени чрез кръстоски най-разнообразни подобрени породи, включително и таки­ва с малко люспи или изобщо без люспи. Всичко това с цел по-лесното им обработване при консумация. Сега наука­та познава люспест, огледа­лен и гол шаран с множество подформи. Декоративните разноцветни шарани кои, чи­ято родина се счита Япония, също са създадени от позна­тите ни шарани и имат сходни външни белези и поведение.

*Шараните лесно се адап­тират в нови условия и ако имат необходимата храни­телна база бързо наедряват. Даже заради голямата си маса изтласкват други по- малки риби. По тази причи­на са включени в списъка на 100-те най-опасни инвазивни вида на Земята.

*Най-големите шарани се подвизават по водоеми със сладка вода в Европа. Рекордът и за люспест, и за огледален шаран (водят се отделни класации) вече над­хвърли кота 40 кг. Риби от 30 кг и нагоре са национални рекорди на повечето страни от Централна и Южна Европа. Любопитно е, че в някои по-маловодни частни обекти най-големите шарани си имат собствени имена (маркирани са) и се хващат многократно от рибари.

шараните

*Типични обитатели са на сладки води, но привикват да живеят и в слабо солени водоеми, свързани с морето. Изцяло морската вода не им понася.

*Шараните са сред най- плодовитите риби. Възрастни екземпляри може да изхвър­лят над 1 милион хайверни зърна. Биолози са изчислили, че на килограм живо тегло се падат по около 100 хиляди хайверни зрънца. При това отлагането им става поет­апно на порции. Това е като застраховка на Природата срещу евентуални катакли­зми, които биха могли да по­губят поколението. И въпреки всичко, под 1% от оплодения хайвер се превръща в малки рибки, а още по-малко от тях достигат до полова зрелост.

*Макар че рибарите си имат своите приоритетни примамки в улова на шара­ни, тези риби са абсолютно всеядни. Те поемат всякак­ви дънни организми, дребни безгръбначни, ларви, чер­веи, пиявици, хайвер, водни растения и всичко, което на­мерят в типичната си водна среда. Приучили сме ги да вземат охотно и зърнените храни – натурално или във вид на всякакви захранки.

*Считат се за дънни риби и действително прекарват на дъното или в близост до него дълги периоди от време. През топлия сезон обаче се застояват и в междинна вода, а понякога дори и в горните водни слоеве.

шараните

*Имат силно развито обо­няние, което им помага да намерят ароматна храна. Слухът им също е водещ и с това се обяснява силния им инстинкт за самосъхранение.

*Разчитат на голяма пър­воначална линейна скорост, която им позволява рязко да потеглят, но не са маратон­ци. След такива спринтове бързо ги натиска умората. Ако обаче усети, че е попад­нал в клопка (с кука в устата) шаранът е готов на всякакви импровизации, за да си вър­не свободата. И често успява да си я извоюва…

Людмил Делийски

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ