140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Шотландия поема нов курс за дивите си котки

шотландия диви котки

В Шотландия дивата котка в момента е обект на „спе­циални грижи“ – отглеждане в изкуствена среда и раз­селване в предварително избран район. Тя се среща в малки зони в северната част на страната. Но дори орга­низациите за защита на пра­вата на животните, които се занимават с вида, отчитат, че успехът на програмата за спасяването му е твърде несигурен.

Във Великобритания въл­кът, кафявата мечка и рисът изчезнаха основно поради загуба на хабитати, лов и незаконни практики. Планът е от 2023 г. и цели до 3 го­дини в дивата природа да се разселват диви котки с цел успешно увеличаване на числеността на вида, което да бъде ефективно в дълго­срочен вид.

Дивата котка е вид дре­бен хищник, малко по-едър от домашните котки и се среща във Франция, Гер­мания, Белгия, Люксембург, Италия, по-голямата част от Иберийския п-в и голяма част от Източна Европа.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ