140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Шумен – Фонд “Хищници” стимулира ловците

Шумен, Георги Ников

Преди три години на общото събрание на Ловнорибарското сдружение “Сокол” в Шумен беше прието решението да се създаде фонд “Хищници”.

Първоначално на всеки ловец при плащането на членския си внос му се събират и по два лева доброволно, с което да се стимулира отстрела на чакали и лисици. Така още първата година бяха събрани общо 2 хиляди лева в специалния фонд.

На следващото събрание делегатите сами предложиха вноската да се удвои, което дава възможност хилядата ловци да събират общо 4 хиляди лева.

Председателят на Ловно-рибарското сдружение “Сокол” в Шумен Стоян Стоянов сподели още:

“Така от 30 процента на следващата година отстрелът на хищници  се увеличи на 45-50 на сто, а на третата година достигнахме 75 на сто.

С набраните средства във фонда “Хищници” стимулираме ония ловци, които се отнасят много отговорно към отстрела на чакали и лисици. За всяка бройка от двата вида се заплащат по 8 лева, имаме стимули и за вълци, но такъв вреден дивеч не е убиван в нашия район.

Мога смело да кажа, че има ловци,които отстрелват голям брой хищници и с това получават и добри пари,в края на годината им даваме документи,с които се отчитат в данъчните декларации и нямат никакви проблеми.”

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ