Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Сигнал до прокуратурата от председателя на ЛРС-Благоевград

благоевград сигнал

Тревожният сигнал от Иван Василев е отправен до ръководителя на районната прокуратура и директора на ДГС в Благоевград  относно постъпили оплаквания и възражения от дружини и членове на ловната организация.

По време на отчетната кампания навсякъде се повдига и дискутира проблема с безконтролно увеличения брой на овчарските кучета, съпровождащи стадата и липса на спъвачки съгласно чл.73, ал.3 от ППЗЛОД .

Тревожен е и фактът на големия брой скитащи кучета и котки, които ловците не регулират заради последващи действия на природозащитни организации.

Не по-малък е и проблемът с присъствието на кросови мотори и високопроходими джипове, които си устройват състезания и преходи в горски територии без пътища, което нарушава спокойствието на дивеча през всички сезони, което е особено депресиращо по време на размножителния период  и принуждава дивеча да мигрира.

Има проблеми и с животновъди, които поставят електропастири около вододайни зони, което лишава дивеча от обичайните водопоища.

Ловното сдружение разчита на съдействие и контрол при ползването на горски територии извън горските и селски пътища от мотори и джипове, съблюдаване на изискванията за броя и за липса на спъвачки на пастирските кучета и нерегламентирано поставени електропастири край извори и реки.

В отговор на сигнала от окръжната прокуратура са предприели съвместни мерки с РДГ, РИОСВ, ОД на МВР в Благоевград за регулярни проверки. В постановлението на РП са набелязани както графика на проверките, така и необходимостта в тях да присъстват и представители на ловните дружини за пълното и точно изпълнение.

Кузман Петров

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ