Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

След промени в Закона за оръжието – Можем да ходим на лов с по-къси пушки

промени пушки

Любителите на трудния, но изключително атрактивен лов на горски бекас и средна бекасина вече могат да ходят на ловни излети за тези раз­решени за лов видове дивеч с по-къси пушки. Това ще им даде възможност за по-дина­мична стрелба – по-точна на по-къси разстояния, каквито са изискванията за успешен лов на птици от семейство Бекасови (Scolopacidae).

Дължината на цевите на гладкоцевните пушки вече е от 44 см и нагоре, вместо досегашните от 51 см и на­горе. Това е регламентира­но в промените на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиро­техническите изделия, обна­родвани в ДВ на 13 февруари 2024 г., и влезли в законова сила от 16 февруари 2024 г. , съобщи Емил Ангелов, на­чалник на служба КОС в гл. дирекция „Национална поли­ция“ и член на УС на НЛРС- СЛРБ.

С промените на закона от същата дата пет пъти е увеличено и количеството муниции за всяка една от карабините, които притежа­ваме. Сега за всяка карабина ловците могат да съхраняват в касите си по 500 патрона, вместо досегашните 100.

Промени има и в режима на съхранението на капсите и барута. Те касаят ловците, които сами правят своите па­трони. Става въпрос за коли­чествата, които всеки ловец има право да съхранява в касата си. Вместо досегаш­ните 1000 капси и 1 кг барут, разрешените количества са вече 2500 бр. капси и по 2,5 кг барут.

Друга промяна облекчава бюрокрацията при пренася­нето на боеприпаси, когато търговец ни кара патроните до стрелбище. Достатъчно е само ден по-рано от стрелби­щето да уведомят /писмено или електронно/ съответ­ното районно полицейско управление, че са си купили патрони и те ще им бъдат докарани. По този начин от­пада досега издаваното раз­решение за транспортиране. Спестява се и 100 лева такса за издаването му.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ