НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Зимни костури на силиконови примамки

Има една немалка група риболовци, които при първото застудяване казват: „Зазимяваме такъмите”. На тях ние, закоравелите въдичари с целогодишна краста за риболов, гледаме като на стачкоизменници. Какво по хуба­во от един зимен излет? И то с улов на костури.

костур силикон примамка

В последните години бодливите разбойници стават все по-актуални за зимните риболовци. Едно, че се срещат почти във всички водоеми – от големите язовири до селските гьолчета. Друго, че уловът им е доста лесен, стига да ги има в участъка пред нас. И трето – хващат се на спининг със силиконови примамки, който метод добива все по-голяма популярност.

Всеки себеуважаващ се спинингист няма как да се лиши от удоволствието да дърпа косту­ри. На пазара има голям избор на силикони, но най-често в работа влизат примамки с дължина от 3-4 до 7-8 см в зависимост от водоема и размера на раираните бодливци, които ще ловим. Номерът на куката трябва да бъде съобразен с големината на сили­кона. Куката е с ухо и се окачва на „чебурашка” – вид оловна глава с огъната тел в сърцевината. Грамажът зависи от дистанцията, на която ще търсим костурите. За по-близка дистанция може да ползваме глави до 3-4 г, а за по-далечно замятане – 7-8 г.

костур силикон примамка

ПРИМАМКАТА СЕ ТЪТРИ ПО ДЪНОТО С НЕРАВНО­МЕРНИ ДВИЖЕНИЯ, които привличат вниманието на любопитните и огладнели косту­ри.

През настоящия студен сезон по този начин се направиха много силни излети за костур на врачанския язовир „Дъбника”, който стана хит в региона с огромната популация на този вид риба, концентрирана в района на кулите около стена­та. Столичани имат успехи на язовир „Искър” в местностите „Щъркела” и „Будното око”, а като цяло костурът си кълве навсякъде из страната. Веднъж е по-активен, друг път по-скромен, в за­висимост от деня, атмосферните условия и ред други фактори.

Важно е да се знаят някои тънки подробнос­ти за успешния улов на костури със силиконови примамки. Така напри­мер употребата на флуорокарбон за повод в последния един метър от линията увеличава шансовете за успех, тъй като това влакно е практически невиди­мо за костурите.

АКО БОДЛИВЦИТЕ КАПРИЗНИЧАТ, на помощ идва схе­ма, позната като „Московски монтаж”

(на руски – „отводной поводок”). При нея оловото се монтира за троен вирбел на около 25 см повод, а на друг повод от 1.5 м се връзва неутежнената кука със силикона. В този случай имаме по-прецизно подаване на примамката и кълването е доста по-често, отколкото ако ловим с класическата схема с „чебурашката”. Най-добре е куката да бъде офсетна – на нея примамката може да бъде поставена така, че острието да бъде прилепнало плътно към силиконовото тяло. Как да изберем най-подходящия силикон за кос­тур? По принцип тези примамки са най-разнообразни – туистери (с двойни опашки), имитации на ларви, рибки с вибриращи опашки, червеи, рачета, тръбни примамки тип „октоподче” и др.

У нас напоследък модерни станаха „ларвите”, които се утвърдиха като много ефективни в лова на костурите. Друга отлична примамка са силиконите Fiiish, които работят отлично, особено в дните, когато костурът пасува. Ако напипаме активни риби, най-често няма голямо значение какъв точно силикон сме поставили на куката.

костур силикон примамка

А КОИ СА НАЙ-РАБОТЕЩИТЕ ЦВЕТОВЕ? На този въпрос също няма еднозначен отго­вор. Понякога успешни са ярките цветове. Но в доста случаи костурът напада повече примамки в кафяво (цвят кока-кола), тъмнозелено и тъмно­червено. Друг важен фактор се явява ароматът – най-често на калмар или риба. Някои производи­тели добавят и сол, за да докарат силикона и на вкус.

Самото водене на примамката може да бъде най-разнообразно, въпросът е да бъде неравно­мерно с различни по продължителност паузи, а не като монотонно ръкомахане. Трябва и да имаме представа какво точно се случва от отсрещната страна на линията. Но това умение се развива с течение на времето.

Със силиконови примамки костур може да се лови както от лодка, така и от брега. Трябва обаче да се знаят къде се концентрират костурите, тъй като в противен случай ще останем с празни ръ­це. Най-дащните участъци от брега са ясни – там винаги има хора и местата се заемат отрано. Пикът на кълването е главно сутрин, както и при­вечер. Но в мрачно и тихо време може да разчита­ме на удари през целия ден.

Станил ЙОТОВ

От бр. 12, 2020 г. на сп. ,,Лов и риболов” – купете броя тук

Посетете нашата Фейсбук страница https://www.facebook.com/lovIribolovBulgaria/

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ