НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Джобният вундеркинд

Джобният вундеркинд

С външност на малък гном от приказките и с характер на застаряващ учен, грубокосместият дакел сякаш добре осъзнава своята изключителност и защитава авторитета си във всеки удобен момент

Георги Коцаков е роден през 1967 г. в Благоевград. По образование е биолог и юрист, но от ранно детство се занимава и с кинология. Отлеждач, развъдчик, селекционер, дресьор, водач и състезател с дългогодишен стаж. „Попадайки в света на кучетата, аз останах в него завинаги. Всичките ми занимания с тях се оказаха поводът да осъзная, че през цялото време всъщност съм изследвал особеностите на характера, инстинктите и личността на едно от най-уникалните живи създания , които човечеството е получило за свой приятел”, казва за себе си Георги Коцаков, които има множество киноложки статии, най-вече в сп. „Лов и куче”. Освен кинолог, той е фотограф и писател. По-малко е известен като запален риболовец, особено с изкуствени примамки, които често изработва сам.  

В различни статии групата на дакелите е разглеждана обзорно, но един от тях – грубокосместият дакел, заслужава особено внимание. Поводът за това е неговото самостоятелно значение в ловната кинология и въобще в ловната история на тези кучета.

Тази разновидност на породата притежава известни разлики с останалите не само в типа на окосмяването, но и в някои характерови специфики, имащи значение в ловната й пригод­ност.

Твърди се, че грубокосместият дакел е получен чрез кръстосване на гладкокосместата форма с някои териери и в частност с денди дидмънт териера, алпийските късокраки бракове и пр.

Това е напълно възможно, защото притежава много белези, които са проявени по сходен начин със споменатите породи. Въпреки това има и доста сериозни аргументи, основани на записки, изображения и описания, в които съществуване­то на грубокосместата разновидност предхож­да исторически описаните.

В породния стандарт грубокосместата форма се описва в

ТРИРЪСТОВИ РАЗНОВИДНОСТИ – СТАНДАРТЕН, МИНИАТЮРЕН И ЗАЕШКИ

Причините за това са обясними и тяхната цел е да се толерира разграничаването помежду им. Това не е случайна приумица. Ръстовите „категории“ са възникнали във връзка с ловната употреба на тези невероятни кучета. Всяка една от тях е „калибри­рана“ спрямо дивеча, за чийто лов е предназначена. Например „заешкият“ дакел се появява в момента, в който расата започва да се използва за лов на зайци подземници. Оказва се, че стандартният дакел е твърде едър, за да проникне в дупките на подземника и се налага минимизацията му.

Дакелите са аномални бракове. Те нямат нищо общо с нито една друга ловна порода по отношение на своите работни качества и интелект. Затова никак не е учудващо, че приложението им в лова е безгранично. Това е най-актуално за грубокосмес­тия дакел, когото на много места наричат още „ловен“.

Някои фенове на дребните късоноги феномени твърдят, че освен типа на космената покривка и размера им не съществува никаква друга причина те да бъдат разграничавани помежду си. Това обаче не е съвсем точно, защото днес доста сериозни развъдчици изказват мнение, че грубокосместата форма се различава и превъзхожда съществе­но останалите в ловните си способности.

Очевидно заради изключителната защита, която предоставя типа на окосмяването му, този вид дакел е бил приоритетно предпочитан за различ­ни типове лов пред останалите и с времето е натрупал повече полезни качества от тях в хода на селекционният подбор. Факт е, че именно гру­бокосместият дакел демонстрира убедително превъзходство в кръвоследната работа и

ДЪРЖИ ПРИЗОВИ ПОЗИЦИИ ПО ЧУВСТВИТЕЛЕН НОС НА „ЛЕДЕНА” ДИРЯ

Уменията му в такива условия са забележителни и съперничат сериозно с тези на същинските кръвоследници. За тази си компетентност грубокосместият дакел дори не се нуждае от обучение. Причините за това са няколко. На първо място тази раз­новидност на породата има подчертан вроден афинитет към земните дири. Всеки, който ня­кога е имал възможност да се запознае с поведе­нието на това куче, се е уверил, че нормалното му състояние е да бъде концентрирано в някаква следа, която проследява с такава трогателна сериозност сякаш всичко на света зависи от това. Косматкото го прави без значение дали е вкъщи, на разходка по улиците или в гората. По същата причина научаването му да проследява се изчерпва с това да бъде просто поставен на каквато и да е диря. Дори и да ни се струва, че такава липсва, дребният следотърсач ще намери някаква наблизо, без оглед от естеството й. А аз винаги съм се отнасял с лека ирония към тези, които се хвалят какви сериозни и компетент­ни усилия са положили да научат дакелите си на следова работа.

В много описания на породата се споменава за вродената агресия на грубокосместия ловец към животни и значението на това му качество за лова с него. За мен това е прибързано заклю­чение на случаен наблюдател. За разлика от хазартното поведение на оста­налите представители на породата и особено на някои от декоративните й прослойки грубо­косместият им събрат притежава характера на опитен спортист. Без нарочно и безсмислено настървяване, той е разсъдлив, благороден и пре­зира всякакви ежби. Вероятно това е проекция на смелостта и интелекта му. Това куче демон­стрира открит характер и умее да предразпола­га към себе си всичко живо наоколо, независимо дали става дума за хора или животни.

Ще си позволя да дам една препоръка към стопа­ните на грубокосмести дакели. Те трябва да об­ръщат особено внимание с какви кучета събират своите млади любимци. Често контактът с та­кива, които имат деформиран и неуравновесен нрав, както и склонност да посягат без причина, може да провокира ответна реакция в дакела и да изгради в него постоянен рефлекс за защита и недоверчивост. В отбранителните си способности той е неот­разим. Добре защитен от космената си „броня“, този дакел е вероятно

ЕДИН ОТ НАЙ-ЕФЕКТИВНИТЕ БОЙЦИ В МАЩАБА СИ

Ако погледнете в устата му, с изненада ще ус­тановите, че големината и ширината на зъбите не отговарят на размерите му – те сякаш са създадени за друго животно (впрочем и по тази разновидност се отличава от останалите си съпородници). А той може добре да си служи с тях. Достатъчно доказателство е, че е в състояние да се справи в двубой с по-тежък и опасен про­тивник като язовеца, от който биват респектирани много по-едри на ръст кучета.

В подземните схватки косматият гладиатор ня­ма аналог, независимо от сериозната репутация на някои териери. Това се дължи на конкретни адаптации, които само той притежава. Структурата на неговото тяло измества цен­търа на тежестта му надолу, позволявайки му да използва цялата си сила, за да извлече или задър­жи противника си. При същите условия по-дългоногите териери могат да използат само врата си и част от гръбната мускулатура, което води по-бързо до умора и ограничава движенията им в тесния тунел. Дакелът буквално законтря късите си крачета в стените му и e непосилно да бъде преместен против волята му. Опитайте се да дърпате предмет, който е захапал, и сами ще установите това. Той спокойно може да се бие лежешком.

Друга актуална адаптация са свойствата на козината му. Тя поразително прилича на тази на язовеца по структура. Дали това съвпадение е случайно или е плод на селекционно попадение, за мен остава непонятно. Покривният косъм е твърд, гладък и мазен. Приляга плътно по някои места на тялото като гръбнака, холката и таза, а на други леко стои надигнат, променяйки контура на кучето. В об­ластта на муцуната и крайниците е по-мек. Това има особена роля под земята. Мекият покривен косъм и подкосъмът са силно хигроскопични и лесно задържат влагата от конденза в тунелите и дори от дишането на кучето. Пръстта полепва по тях и

ПОДЗЕМНИЯТ БОЕЦ СЕ ПРЕВРЪЩА В БРОНИРАНА МАШИНА

Това са и най-уязвимите участъци от тялото му при контакт с противника в подобни условия. С тази защита и дебелия филцов слой от подкосъм кучето е максимално защитено от наранявания. Гъстотата на последния е толкова голяма, че освен в някои области на корема трудно мо­же да видите кожата дори и при внимателно разчесване. Тази гъстота отчасти се дължи и на факта, че грубокосместият дакел има „неса­мостоятелно“ линеене. Мъртвият косъм остава на мястото си и може да бъде махнат само при разчесване с фурминатор или чрез триминговане. С тази си особеност той има и най-сложната поддръжка от всички разновидности на породата. Много отглеждачи, които използват кучетата си постоянно за изпитания или лов под земята, съзнателно не свалят мъртвия косъм. Вероятно това има своите предимства като защита, но носи и здравословни проблеми. Филцовият слой на подкосъма се сплъстява много силно, издава неприятна миризма и кара кучето да се разчесва постоянно. В продължителен план може да запари силно кожата и да стане причина за гъбични заболявания и екземи. Освен това външният вид става неугледен и животното изглежда занема­рено.

Обичайните грижи за грубокосместия дакел включват ежедневно разресване, триминговане и подстригване. Разресването подрежда косъма, аерира кожата и по този начин я проветрява. Освен това сваля част от мъртвия косъм. Триминговането се извършва периодично. При тази порода – през около три месеца. Операцията се извършва със специални ножове за триминг и не изисква особена компетентност, но е продължителна и търпението не е излишно. Започването на триминговане при младите е от 3-месечна възраст и съвпада с периода на първа­та смяна на косъма. Подстригването с машинка също е необходимо. То в никакъв случай не може да замести тримин­говането, защото не премахва мъртвия косъм, а само го прерязва. В този смисъл естетическият ефект от него не е така убедителен. В нашите географски ширини обаче, където летните горе­щини могат да бъдат сериозна пречка за ком­форта на късокракия ни любимец, на практика се оказва наложително.

Специалистите по груминг на тази разновидност на дакела препоръчват подстригването да се пра­ви веднъж годишно по изключение. Задължително участъците около брадата, мустаците и веж­дите се оставят непокътнати не само заради естетическия изглед, но и поради факта, че в тези зони има сензорни косми, които не бива да бъдат рязани. Останалите козметични операции са същите както при другите дакели. Грубокосместият дакел се отличава с особен интелект. Неговата предразположеност към обучение също е такава. В никакъв случай не бива курсът да започва, преди да бъде изграден дълбок контакт между кучето и учителя му. Най-добре е, когато последният е човекът, когото то е припознало като свой господар. Всички дакели имат една характерна черта – те

СЪЗДАВАТ АСОЦИАЦИИ ПОЧТИ МИГНОВЕНО И ПОМНЯТ СМИСЪЛА ИМ МНОГО ДЪЛГО

Ако дресьорът допусне неволна грешка и обър­ка или уплаши своя ученик, нещата може да се окажат изключително трудни впоследствие. Веднъж на­стъпих леко своето куче в момент, когато се опитвах да го науча да ми донася предмет, и до момента то избягва да го прави убедително. Всичко каза­но важи както за домашната, така и за ловната дресура на грубокосместия дакел. Тази разновидност е и една от малкото, при които няма ясно изразен и видим полов диморфизъм. Вероятно типът на окосмяването крие до някаква степен специфичните разлики в морфологията между мъжките и женските. Рингов съдия на екстериорна изложба, който се мъчи да открие такива, просто си губи времето напразно. Грубокосместият дакел е силно привързан към своя стопанин. В много отношения той се раз­личава и тук от останалите форми на породата си. Характерната съпротива и способността да се сърди дълго, които са типични за тях, при него са много по-слабо изразени. Вероятно някои чер­ти от характера на цверг шнауцерите и денди дидмънта са останали в неговия. Уравновесеният му и разсъдлив нрав му придават комичния изглед на малък мъдрец. Това впечатле­ние се подсилва и от изражението му. Под вежди­те на късокракия мислител две умни очи винаги наблюдават всичко наоколо и преценяват ситуа­цията с два хода напред.

Никога не съм виждал в други кучета

ТОЛКОВА РАЗВИТА ПРЕДВИДЛИВОСТ

Ако възнамерявате да направите нещо, което го засяга непосредствено, дакелът ще го знае още преди да сте опитали. Очевидно е, че подобно умение е производно на ловните му качества и способността за самосъхранение. Друго позитивно различие между тази форма на расата и останалите и представители е, че при нея типичните наследствени гръбначни

проблеми са по-редки. Въпреки това все още не са изкоренени напълно, както и прогресиращата атрофия на ретината. По тази причина необхо­димостта от изследвания на родителите преди заплод са наложителни.

Физическата издръжливост на това куче е огромна. Въпреки късите си крака то е много подвижно и може да ловува в почти всякакви терени без риск за здравето му. Без никакви за­труднения е в състояние да издържи до 7-8 часа преследване и да го завърши без видими признаци на умора. Затова се нуждае от системни и дози­рани натоварвания, които укрепват мускулату­рата му и са отлична превенция срещу травми на гръбначния стълб.

Обича много да спи. Малко известен факт е, че сънят му наподобява състояние на кома. С про­буждането той сякаш бавно излиза от нея и в първите минути изглежда напълно неадекватен. Ако имате такова куче, по-добре го изчакайте да се събуди добре и тогава да го изведете на лов или разходка.

Едно от най-големите предимства на грубокосместия дакел е поносимостта му към темпе­ратурни амплитуди. В горещините може да бъде подстриган, но зиме типът на окосмяването му го защитава отлично. Наскоро срещнах приятел, когото не бях виждал повече от двайсет години. Оказа се, че живее в Швеция и има близък, който отглежда и развъжда тази разновидност. Разказа ми, че била предпочитана от ловците там и кажи-речи единствената, която можела да издържи на ниските температури и да ловува без пробле­ми. Дори покрити с ледени висулки като коледни играчки, малките всеотдайни кучета продължава­ли да се справят със задълженията си. Както вече споменахме,

ЛОВНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ГРУБОСМЕСТИЯ ДАКЕЛ СА НЕОГРАНИЧЕНИ

Стига да бъде достатъчно заитригуван от някакъв дивеч, той ще намери собствен подход, с който да ви помогне в намирането му, дори и да не е достатъчно обучен. Без значение какъв е дивечът. Може да работи на птици като спаньол, на водоплаващи като апортьор и прогонвач, да преследва заек по диря и пр. В лова на едър дивеч е особено ефективен. Добре защи­тен в коремната област, за разлика от други­те форми на расата, той може да работи на всякакъв терен, като прогонва бавно и удобно за отстрел.

На много места го предпочитат за лов на сърни, които малкият ловец изважда на „светло“, без да ги кара да галопират панически. Помни отлично мястото на отстрела и загубата на ранен или отстрелян дивеч с такова куче е невъзможна. С лекота се ориентира в мирисната обстановка и следва кървави дири с педантична прецизност и без да се изморява. Ниският му ръст го държи над дирята съвсем естествено и той мъдро преодолява обичайните й прекъсвания, без да се налага да се лута като други породи.

Провира се в трудни участъци, а поради размера и формата си не вдига излишен шум около себе си. Селектиран да се чува под земята, гласът му е доловим от голямо разстояние, което впрочем може да бъде неудобство при отглеждането му в стайни условия.

Грубокосместият дакел е уникално създание. С външност на малък гном от приказките и с ха­рактер на застаряващ учен, това футуристично творение на човека сякаш добре осъзнава своята изключителност и защитава авторите­та си във всеки удобен момент и независимо от ролята, в която е поставен. Той е способен да обича, да се прави на шут, за да ви весели и да ловува с вас като равен. Може на­истина да промени представите ви за кучешка­та природа, карайки ви да се замислите за неща, за които никога преди това не сте подозирали, че ви интересуват.

Георги Коцаков

От бр. 2/2022 на сп. “Лов и риболов”

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ