НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“

обявява конкурс за къс разказ на тема:

„Един ден сред природата на България“

Участници: Деца до 15 годишна възраст

Организатор: НЛРС-СЛРБ

Под почетното председателство на Васил Василев – председател на Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ.

Жури: Тричленно жури .

Литературен жанр: Къс разказ с обем до 3 машинописни страници със сюжет от общуването на човека с природата – растения , животни, птици, риби и др.

Времетраене: Конкурсът се провежда в рамките: от 1 октомври 2020 г. до 15 декември 2020г.

Обявяване: В печатните и електронни средства за информация, информационни агенции, както и постоянно в електронната страница и Facebook страницата на НЛРС-СЛРБ, сп. „Лов и риболов“ и вестник „Наслука“.

Награди:

– Първа награда – стъклен плакет, грамота и парична награда в размер на 300  лева.
– Първа поощрителна награда – грамота и парична награда в размер на 100 лева.
– Втора поощрителна награда – грамота и парична награда в размер на 100 лева.

Награждаване: Награждаването ще се извърши непосредствено след изтичане на срока обявен по-горе  и определяне на победителите, съобразено с програмата на УС на НЛРС-СЛРБ.

Публикации: Най-добрите разкази ще се публикуват, по преценка на журито и със съгласието на авторите, в печатните изданията на НЛРС-СЛРБ, както и на електронната страница и Facebook страницата на Националната организация.

Всички желаещи да вземат участие в конкурса могат да изпращат своите произведения на е-mail: snejina_mihailova@abv.bg или на адрес: гр.София 1040, бул.”Витоша” 31-33, до Снежина Михайлова, в срок до 15 декември 2020 г.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ