НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“

обявява конкурс за къс разказ на тема:

„Един ден сред природата на България“

/ВТОРО ИЗДАНИЕ/

Тази година Конкурсът ще се проведе в две категории:

Първа категория: Участници – деца до 10 годишна възраст.

Награди:

–Първа място – стъклен плакет, грамота и парична награда в размер на 300  лева.
–Второ място – грамота и парична награда в размер на 200 лева.
-Трето място – грамота и парична награда в размер на 100 лева.

Втора категория: Участници – деца от 11 до 15 годишна възраст.

Награди:

–Първа място – стъклен плакет, грамота и парична награда в размер на 300  лева.
–Второ място – грамота и парична награда в размер на 200 лева.
-Трето място – грамота и парична награда в размер на 100 лева.

Организатор: НЛРС-СЛРБ

Под почетното председателство на Васил Василев – председател на Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ.

Жури: Тричленно жури.

Литературен жанр: Къс разказ с обем до 3 машинописни страници със сюжет от общуването на човека с природата – растения , животни, птици, риби и др.

Времетраене: Конкурсът се провежда в рамките: от 1 ноември 2021 г. до 31 януари 2022 г.

Обявяване: В печатните и електронни средства за информация, информационни агенции, както и постоянно в електронната страница и Facebook страницата на НЛРС-СЛРБ, сп. „Лов и риболов“ и вестник „Наслука“.

Награждаване: Награждаването ще се извърши непосредствено след изтичане на срока обявен по-горе  и определяне на победителите, съобразено с програмата на УС на НЛРС-СЛРБ.

Публикации: Най-добрите разкази ще се публикуват, по преценка на журито и със съгласието на авторите, в печатните изданията на НЛРС-СЛРБ, както и на електронната страница и Facebook страницата на Националната организация.

Всички желаещи да вземат участие в конкурса могат да изпращат своите произведения на е-mail: snejina_mihailova@abv.bg или на адрес: гр.София 1040, бул.”Витоша” 31-33, до Снежина Михайлова, в срок до 31 януари 2022 г.

Моля да посочите годините на автора и телефон за връзка.

Facebook
Twitter
LinkedIn
ЛОГО - СЛРБ