ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Национален литературен конкурс “Дивото”

Статут
на Национален ежегоден литературен конкурс за къс разказ “Дивото”
за наградата “ДОНЧО ЦОНЧЕВ”
2023 година
Дванадесето издание

Организатори: Национално ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” и Съюз на българските писатели.

Под почетното председателство на Васил Василев – председател на Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ.

Жури: Тричленно жури с представител от НЛРС-СЛРБ и представител от СБП

Литературен жанр: Къс разказ с обем до 3-4 машинописни страници със сюжет от лова и риболова, природата и взаимодействието на човека с природата, дивите животни и птици, риби и др.

 

В конкурса участват произведения, които до момента не са публикувани.

 

Времетраене: Конкурсът се провежда в 15 октомври 2022 г. – 15 май 2023 г.

Обявяване: В печатните и електронни средства за информация, информационни агенции, както и постоянно във вестник “Наслука” и сп. “Лов и риболов”, електронния портал на НЛРС-СЛРБ и фейсбук страицита на НЛРС-СЛРБ.

Награди:

– Първа награда – стъклен плакет, грамота и парична награда в размер на 500 /петстотин/ лева.
– Втора награда – грамота и парична награда в размер на 300 /триста/ лева.

– Трета награда – грамота и парична награда в размер на 200 /двеста/ лева.

В категория „Млади таланти“ – автори до 18 годишна възраст:

-Първа награда – плакет, грамота и парична награда в размер на 300 лв.

Две поощрителни награди – грамота и парична награда в размер на 100 лв.

Поради големият интерес към конкурса участват автори, които вече са печелили голямата награда и в тази връзка е утвърдена морална награда – грамота „Майстори на Дивото“ .

Награждаване: Награждаването се извършва в рамките на Дните на лова и дивеча, съобразено с програмата на УС на НЛРС-СЛРБ.

Публикации: Най-добрите разкази се публикуват по преценка на журито в печатните изданията на НЛРС-СЛРБ.

Реклама: Реклама се набира от традиционните рекламодатели и може да придружава всяка публикация. Предлага се функцията на ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР на конкурса, която може да определи и своя награда, както и да предостави допълнителни награди. Предлага се и функцията на МЕДИЕН ПАРТНЬОР на конкурса, който трябва да се търси сред най-популярните ежедневници, престижни списания и електронни медии. Изработва се специална рекламна тарифа от отдел “Реклама”.

Всички желаещи да вземат участие в конкурса за къс разказ “Дивото” за наградата “Дончо Цончев”, могат да изпращат своите произведения на е-mail: snejina_mihailova@abv.bg или на адрес: гр.София 1040, бул.”Витоша” 31-33, до Снежина Михайлова, в срок до 15 май 2023 г. 

Журито връчи голямата наградата на Борислав Белдев за разказа “Преломен миг”

Поощрителни награди:

1. Красимира Николова, за разказа „Лов“ – грамота и парична награда в размер на
100 /сто/ лева.
2. Костадин Буюклиев, за разказа “Сърната изгоря от обич” – грамота и парична награда в
размер на 100 /сто/ лева.

Категория “Млади таланти”
Наградата се присъжда на Наталия Инкьова на 14 г.
за разказа “Дивото” – грамота и парична награда в размер на 100
/сто/ лева.

Журито присъжда Почетна награда „Майстори на Дивото“ на проф. Любомир Халачев, за поддържане високото творческо ниво на Националния литературен конкурс за къс разказ на ловна тематика „Дивото“ за наградата „Дончо Цончев“.

Журито връчи голямата наградата на Веселина Василева за разказа „.Печени
киселици“
Поощрителни награди:

1. Аспарух Илиев, за разказа „Виелицата“ – грамота и парична награда в размер на
100 /сто/ лева.
2. Иван Спасов Иванов, за разказа „Дело № ….1971“ – грамота и парична награда в
размер на 100 /сто/ лева.

Категория “Млади таланти”
Наградата се присъжда на Сава Георгиев на 13 г.
за разказа „Някога много отдавна ….. „ – грамота и парична награда в размер на 100
/сто/ лева.

Журито присъди голямата награда на разказа “Вълчи вой”, автор Чавдар Ангелов

Поощрителни награди:

 1. Виктор Големинов за разказа „Ароматът на свободата“;
 2. Горан Атанасов за разказа „Диво семе“;
 3. Емилия Павлова за разказа „Хляб“ ;

 

Категория „Млади таланти“

Тази година няма участници до 15 годишна възраст.

Журито присъди голямата награда на разказа “Вълчи вой”, автор Чавдар Ангелов

Поощрителни награди:

 1. Виктор Големинов за разказа „Ароматът на свободата“;
 2. Горан Атанасов за разказа „Диво семе“;
 3. Емилия Павлова за разказа „Хляб“ ;

 

Категория „Млади таланти“

Тази година няма участници до 15 годишна възраст.

 

Журито присъди голямата награда на разказа „Сага за Димитровия вълк“, автор Михаил Гунчев

Поощрителни награди:

 1. Драгомир Драганов за разказа “Видение”;
 2. Димитър Стоянов за разказа “Ромео не трябва да умре”;
 3. Валери Ангелов за разказа „Грехът на Бай Стоян”.

 

Категория „Млади таланти“

Наградата печели Ивана Пожарска на 15 г. за разказа “Добрият петел”.

Журито присъжда голямата награда на Любомир Халачев за разказа “За гривяци в Орлино”.

Определя четири поощрителни награди:

1.Евгени Стефанов Василев, за разказа “Спомени”;

2.Миглена Хубенова, за разказа “Ревност”;

3.Рада Николова, за разказа “Безоловна”;

4.Рая Стоянова, за разказа „В очите ѝ“;

 

В категория „Млади таланти“ присъжда две  награди:

 1. Мария Митрова на 17 г. за разказа “Дивото”;
 2. Явор Седефчев на 10 г. за разказа „Животът ми като рис“.

Журито не присъди голямата награда.

Поощрителни награди:

 1. Любомир Николов за разказа Любо Николов – “Командировка”;
 2. Любомир Петков за разказа “Снимката, която изуми света”;
 3. Валерия Чичева за разказа “Семе живот”

 Категория „Млади таланти“

                Наградата печели Величка Зердашка за разказа „Визитна картичка Facebook“ (Живот ….. и без мрежата)

Голямата награда се присъжда на разказа “Децата на дивите гъски”, с автор Любомир Йорданов – виж документа

Първа поощрителна награда – разказа “Сърниада”, с автор Димитър Стоянов Димитров – виж документа

Втора поощрителна награда – разказа “Старата пушка”, с автор Евгени Стефанов Василев – виж документа

Първа награда в категория “Деца” се присъжда на разказа “Истинските тръпки – лов и риболов”, с автори Тодор Ивайлов Тодоров и Александра Христомирова Михалева – виж документа

Голямата награда на конкурса за къс разказ “Дивото” – 2015 г. спечели разказът на Любомир Петков “Отплатата на вълка” – виж документа

Първа поощрителна награда спечели разказът “Сократ” с автор Илияна Каракочева – виж документа

Втора поощрителна награда спечели разказът “Случки в Бродската горичка”, автор Тодор Ташев – виж документа
 
Наградата на журито получи разказът “От Анонимус до Маджарово” с автор Елена Накова – виж документа

Разказът “Незабравимо” спечели първата награда в категория “Деца”, с автор четвъртокласничката Милена Терзиева – виж документа

Голямата награда спечели разказът “Прашинка по клепача” с автор Димитър Стоянов – виж документа

Първа поощрителна награда се присъди на разказа “Невестулката” с автор Мариана Дафчева – виж документа

Втора поощрителна награда се присъди на разказа “Възмездие” с автор Борислав Белдев – виж документа

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ