НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Английски пойнтер

Английски пойнтер

Характеристики на кучето

Муцуната е сравнително дълга, с тъмна носна гъба (при светло оцветените екземпляри е по-светла). Ноздрите са широки, меки и влажни. Ушите са високо поставени, средно дълги, висящи и прилегнали към главата. Очите са кафяви. Шията е дълга, с елегантна извивка, не много замускулена. Гръдният кош е дълбок и широк. Коремът е прибран. Крайниците са прави и дълги, с добре развита мускулатура. Лапите са овални, с плътни възглавнички и сводести пръсти. Опашката е средно дълга, по-дебела в основата и постепенно изтъняваща към края; носи се изпъната (като продължение на тръбната линия). Космената покривка е къса, гладка и фина. Липсва подкосмие. Окраската е бяла, с големи и малки, неравномерно разположени тъмни петна (черни, кафяви, оранжеви, жълти). Рядко се срещат едноцветни и трицветни екземпляри.

Scroll to Top