НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Английски сетер

Английски сетер

Характеристики на кучето

Отличава се със средно голям ръст, леко удължено телосложение с чисти и плавни линии и елегантна осанка. Главата е дълга и умерено суха, с ясно изразен стоп. Муцуната е дълга, с тъмно оцветена носна гъба (хармонираща с цвета на петната и пръските в окраската), ноздрите са широко отворени и влажни. Захапката на челюстите е ножицовидна. Ушите са ниско поставени, дълги, висящи и прилепнали към главата. Очите са тъмно-кехлибарени до тъмнокафяви (по-светли при светло-обагрените екземпляри), много изразителни. Шията е дълга, леко извита в горната третина. Гръдният кош с дълбок и широк. Гърбът е прав и издължен. Крайниците са прави и сравнително дълги, много добре замускулени, със здрави стави. Лапите са компактни и плътни, със събрани пръсти с окосмяване между тях. Космената покривка е дълга, коприноподобна, леко вълниста по ушите, задната част на крайниците и особено обилна на опашката. Окраската е бяла с неравномерни тъмни петна и пръски в черно, тъмнокафяво, жълто, оранжево, като са желателни по-дребните петънца, разпръснати по цялото тяло. Допустимо е и трицветното обагряне (черно, бяло и тъмно червеникаво).

Scroll to Top