НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Баварски кръвоследник

Баварски кръвоследник

Характеристики на кучето

Телосложението е масивно, издължено, с добре развита мускулатура. Главата е леко удължена. Ушите са дълги висящи надолу и напред. Очите са кафяви. Опашката е средно дълга, високо поставена и при бяг се носи хоризонтално или леко повдигната нагоре. Космената покривка е къса, груба, лъскава, гъста и прилепнала към тялото, като на главата и крайниците е по-къса и по-нежна, а по корема – по-дълга и груба. Окраската варира от тъмнокафява до светлокафява, понякога с по-тъмен оттенък от двете страни на тялото. Главата е с подчертано изразена тъмна лицева маска. По средата на гърба преминава тъмна ивица.

ЛОГО - СЛРБ