НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Дакел

Дакел

Характеристики на кучето

Характеризира се с нисък ръст, издължено тяло и къси крайници (обикновено предните са косо поставени). Муцуната е сравнително дълга, с тъмно оцветена носна гъба. Очите са тъмни, средно големи. Ушите са доста дълги, висящи, меки и тънки. Опашката достига на дължина до лапите на задните крайници. Обикновено се носи отпусната надолу. Косъмът при тази разновидност е прав, груб, гъст и плътно прилягащ, достига до 3 см. При дългокосместата е дълъг, прав, мек, лъскав, плътно покриващ ушите, шията, гърдите, задната страна на предните и задните крайници, като главата е покрита с къси косми. Окраската на космената покривка обикновено е червеникаво-кафеникавожълтеникава в различни оттенъци, но се среща и черна с кафяви петна над очите и по краката, петниста и тигрова (съчетание от сиво, черно и кафяво). Допустими са бели петна по гърдите, но са нежелателни.

Scroll to Top