НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Голдън ретривър

Голдън ретривър

Характеристики на кучето

Пропорционални и добре оформени. Черепът е достатъчно широк, но не груб. Главата е добре поставена върху масивния врат. Муцуната е широка и дълбока. Дължината на муцуната е приблизително равна на дължината на черепа, ясно изразен стоп. Гъбата на носа е черна. Черепът е широк, леко закръглен. Стопът е добре изразен, но не рязко. Муцуната е дълбока и широка, почти еднаква по дължина с черепа. Ако се погледне в профил или отгоре, муцуната е малко по-задълбочена и тясна при стопа, в сравнение с мястото, където е носът. Цветът на носа може да е черен или черно-кафяв. При поглед напред, бялото на окото не трябва да се вижда. Ушите са със средна големина, поставени на нивото на очите. Ухото се спуска надолу, като плътно прилепва по шията. Крайчетата на ушите, обърнати напред, прикриват очите. Захапката е равномерна, ножицовидна, с пълен брой зъби. Горните резци лягат плътно пред долните. Зъбите са поставени в здрава челюст вертикално разположени. Всяка форма на захапката, различна от гореописаната, се смята за дисквалифициращ дефект. Липсата на зъби се счита за сериозен недостатък. Шията е с добра дължина, суха и мускулеста. Предните крайници са прави и със здрава костна структура, издължени плешки, равни по дължина с раменете. Лактите са добре прилегнали. Рамото е приблизително равно по дължина с плешката. Ъгълът на рамото спрямо хоризонта също е около 45 градуса. Плешката е добре прилегнала отзад. Горните краища се приближават един към друг във върха на холката. Рамото е приблизително равно по дължина с плешката, така че лактите добре лягат в горната й част, близко до гръдния кош. Погледнато отпред, предните крайници са прави, мощни, но не груби. Лапите са с кръгла форма, котешки. Корпусът е пропорционален, сравнително къс в областта на кръста, мощен гръден кош. Ребрата са дълбоки, добре извити. Горната линия е права. В стойка и в движение, линията на гърба е права от областта на холката до задната част на тялото. Големината на гръдния кош между предните крайници е равна на свит човешки юмрук. Гръдният кош достига до лактите. Ребрата са издължени, добре огънати, но не прекалено, изтеглени назад. Тазът е сравнително къс, с добра мускулатура, достатъчно широк и задълбочен. Опашката е добре поставена, масивна и широка в основанието, следва естествената линия на гърба. Прешлените на опашката достигат скакателните стави при спуснато положение на опашката. Правилната постановка на задните крайници е строго определена.

Scroll to Top