Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Източно-сибирска лайка

Източно-сибирска лайка

Характеристики на кучето

Отличава се със здрава конструкция и костна система с добре развита мускулатура. Главата е с клиновидна форма. Има ясно очертана тилна издатина. Дължината на муцуната е почти равна на дължината на черепа. Носната гъба е черна или кафява. Зъбите са бели, здрави, челюстите имат ножицовидна захапка. Стопът не е ясно изразен (преходът от челото към муцуната е плавен). Ушите са с триъгълна форма, щръкнали нагоре. Очите са средно големи, с овална форма, косо поставени, с тъмно оцветяване. Шията е добре замускулена, холката е развита и добре забележима. Предните и задните крайници са прави и успоредно поставени, лапите имат почти кръгла форма. Опашката се носи завита в кръг над гърба или прилепена към бедрото. Космената покривка е дълга, груба, гъста и права. Окраската е разнообразна – бяла, сива, рижава, черна, кафява и сиво-кафява (във всички оттенъци на тези цветове). Допуска се и двуцветна (в съчетание от посочените цветове), както и петниста.

ЛОГО - СЛРБ