НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Курцхаар

Курцхаар

Характеристики на кучето

Отличава се с изразен полов диморфизьм (различие между мъжките и женските екземпляри). Има средно голям ръст, хармонично телосложение и отлична координация на движенията. Главата е умерено голяма, суха и пропорционална на тялото. Стопът е слабо изразен (плавно преминаващ). Муцуната е дълга, с кафяво оцветена носна гъба и широки ноздри. Челюстите са силни, с ножицовидна захапка. Ушите са високо поставени, умерено дълги, висящи и прилепнали към главата. Очите са средно големи, с тъмнокафяво оцветяване. Шията е средно дълга и добре замускулена. Гръдният кош е дълбок. Гърбът е сравнително къс, с добре развита мускулатура. Крайниците са дълги, прави, добре замускулени. Лапите са овални, с твърди възглавнички и сводести пръсти със здрави нокти. Опашката е високо поставена, в основата дебела и изтъняваща към върха; купира се в ранна възраст. В спокойно състояние е отпусната надолу, а при движение се носи хоризонтално (като продължение на тръбната линия). Космената покривка е груба, твърда и къса. Окраската е едноцветна – кафява, или двуцветна и трицветна – кафява със сиво – кафяви и сиво-бели петна, но задължително лавата е кафява. Червеникаво оцветяване е недопустимо.

Scroll to Top