ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Спрингер шпаньол

Спрингер шпаньол

Характеристики на кучето

Спрингер шпаньолът има компактно тяло, със средни размери, покрито в права и къса или по-дълга и вълниста, лъскава козина. Окраската се среща в съчетание между ливър или черна с бяло и черно или ливър, с бяло и бежаво. Главата е пропорционална на тялото, с овални очи и висящи уши. Представителите на породата имат меки устни, които им позволяват да носят птиците без да ги разкъсват. Шията им е издължена, а опашката обикновено е купирана.

ЛОГО - СЛРБ