НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Унгарска визла

Унгарска визла

Характеристики на кучето

Средно голямо куче (малко по-дълго от квадратен формат), със здраво телосложение. Главата е суха и пропорционална на тялото, със слабо изразен стоп. Муцуната е дълга, с почти правоъгълна форма и заострена. Носната гъба е кафява, ноздрите са широки и открити. Челюстите са силни, с ножицовидна захапка. Ушите са високо поставени, средно дълги, висящи и прилягащи към главата. Очите са кръгли, тъмножълти на цвят, с изразителен, интелигентен поглед. Шията е средно дълга, добре замускулена, с лека извивка. Гръдният кош е средно широк и дълбок. Гърбът е прав, не много дълъг. Крайниците са прави, средно дълги, с добре развита мускулатура. Лапите са овални, с къси, сводести и събрани пръсти. Ноктите са много здрави, а възглавничките еластични. Опашката е сравнително ниско поставена; по желание се купира в ранна възраст. Космената покривка е къса, гъста, права, гладко прилепнала към тялото. Окраската е едноцветна – златисточервеникава в различни оттенъци; нежелателни са светложълтият и тъмнокафявият цвят. Допустими са малки бели петна по гърдите и лапите.

Scroll to Top