НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Западно-сибирска лайка

Западно-сибирска лайка

Характеристики на кучето

Характеризира се със среден ръст, развита, но не масивна и груба костна система. Мускулатурата е здрава и добре развита. Главата е удължена, не широка, по форма наподобява равнобедрен триъгълник. Муцуната е дълга и заострена. Зъбите са бели, големи, челюстите са с ножицовидна захапка. Стопът е почти незабележим. Ушите са овални и косо поставени. Шията е мускулеста и суха. Холката е забележима. Предните крайници са добре замускулени, задните също са много здрави и мускулести, с добре изразени ставни ъгли. Лапите са овални, сводести, с плътно събрани пръсти. Опашката е високо поставена и се носи завита в кръг на гърба. Космената покривка е по-обилна в сравнение с руско-европейската лайка. Окраската може да бъде бяла, сива, рижава и сиво-кафява, едноцветна или с едри петна. Допустимо е черно и черно-бяло оцветяване, но кафявата и тигровата окраска са недопустими.

Scroll to Top