140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Среднозимно преброяване 2020: близки срещи с непознати

България е една от европейските страни с все още запазена природа. У нас живеят, преминават или зимуват последните представители на птичи видове, застрашени в световен мащаб.

На яз. „Овчарица“ е намерил зимно убежище къдроглавият пеликан. Понякога са 30 птици, друг път 300, достигали са дори до 600. За местните хора този вид е нещо обичайно, възможно е дори някой да го мрази – нали се храни с риба? Но малцина си задават въпроса дали и на съседния язовир е така? А в съседната държава или в другия край на Европа? Истината е, че в света са останали около 3000 птици от този вид. А при нас може да се наблюдава една пета от световната популация.

По реките и езерата в Южна България оцелява и цялата популация на малкия корморан (Phalacrocorax pygmeus). Да не се бърка с големия (Phalacrocorax carbo). По-дребният и рядък роднина често става жертва на тази вражда, а от него са останали едва 10 хил. индивида. В обичайните зими, по-студени от настоящата, по северното ни Черноморие може да се наблюдава 90% от популацията на червеногушата гъска. Красивата гостенка от Сибир губи средно по около 20% от числеността си на всеки 10 години. Последните данни са за останали 50 хил. птици.

На тези и на други птичи видове е посветена темата на броя на сп. „Лов и риболов“, след като екип на списанието съвместно с колеги от „Зелени Балкани“ участва в традиционното Среднозимно преброяване на водолюбивите птици в няколко точки в Тракийската низина.

България се включва в ежегодния общоевропейски мониторинг през 1977 г., десет години след стартиране на инициативата. Днес тя обхваща не само Европа, но и Близкия Изток и Северна Африка. В преброяването у нас взимат участие и представители на ловно-рибарските сдружения. Към момента са включени над 200 влажни зони на територията на страната.

Среднозимното преброяване на водобюбивите птици е с огромно значение за изясняване на цялостното екологично състояние на планетата. Защото пернатите са по върховете на хранителната пирамида и промените при тях са по-лесно забележими от промените при организмовите групи, съставляващи основата на пирамидата. А и поради своите размери и начин на живот, птиците са най-лесно видими, особено през зимата, когато укритията им рязко намаляват.

Какви са първоначалните впечатления от Среднозимно преброяване 2020? За сметка на по-студенолюбивите птици, у нас бяха регистрирани доста от по-топлолюбивите видове, които по това време обичайно се намират в по-южни райони – по Средиземноморието, в Мала Азия и в Африка. Присъствието на кои ловни и неловни видове констатирахме, а също и на какви редки гости се натъкнахме – всичко това може да научите и да видите богато илюстрирано във февруарския брой на сп. „Лов и риболов“, който вече е на пазара.

 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ