Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Среднозимно преброяване в Източните Родопи

Над 2800 броя водоплаващи птици от 19 вида бяха регистрирани на традиционното среднозимно преброяване на водолюбивите птици във водоемите по долината на река Арда в Източните Родопи през почивните дни.

Най-многобройни тази година са кафявоглавите потапници, зеленоглавите патици, лиските и жълтокраките чайки. И тази година по време на мониторинга бяха регистрирани и някои световно застрашени и редки за страната видове като по-топлолюбивия къдроглав пеликан, което потвърждава значението на района за опазването на световното биологично разнообразие. Сред по-интересните видове тази година бе шилоопашатата патица, която не е виждана от години по долината на Арда. „Интересен за наблюдение вид бе и големият свирец, който е рядкост за района“, коментира Антон Стаменов от БДЗП.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ