Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Среща на членовете на FACE в Белград, Сърбия

Среща на членовете на FACE в Белград, Сърбия

Срещата започна с официални приветствия от страна на президента на FACE Мишел Ебнер и президента на сръбския ловен съюз – Драган Шормаз. Официален гост бе Карл Хайнц Флоренц – евродепутат, председател на Парламентарната интергрупа за биологичното разнообразие, лов и селските райони. В речта си, той наблегна на това, че ще помогне в политиката на FACE по опазване на околната среда. Според него, ловците трябва да са обединени, защото има прекалено много хора, работещи усилено против лова.

Касиерът на FACE Беноа Шеврон изнесе доклад за финансовото състояние на организацията. Прави впечетление подобряване на финансовото състояние, както и повишаване на събраните средства за изследователския фонд. Сградата, където се помещава офисът на FACE най- вероятно ще бъде продадена, за да се вземе нещо по-малко, отговарящо на нуждите на организацията.

В края на юни, управителният съвет на FACE ще се събере за да бъде решено окончателно, ще се увеличава ли членският внос за ловните съюзи или не. Във финансовия доклад прави впечетление, че повече от половината ловни съюзи не са платили членската си такса към FACE. В това отношение НЛРС-СЛРБ е изряден.

В доклада си, главният секретар на FACE Филипо Сегато подчерта, че работните документи по съвещанията вече стават в електронен формат. Все още се търси заметник на Сай Грифин. Сериозно се работи в насока комуникации.

По директивата за оръжията и предложените изменения, все още текат изслушвания и се провеждат срещи в ЕП и няма нищо конкретно като решение. Приоритет на FACE e изготвянето на допълнения и предложения към докладите на депутатите, защитаващи правата на ловците. Работи се сериозно и за финализирането на информационната мрежа за ловците.

През втория ден на срещата, бяха организирани работни групи от всички присъстващи, с цел по-добра комуникация между членовете и представяне на идеи и анализи от всяка работна група относно FACE и нейните силни страни, слабости, възможности, заплахи. Всички представиха идеите си, каква според тях трябва да е основната мисия на FACE, визията и целите на организацията за в бъдеще. До три месеца се очаква да се приеме нова стратегия на FACE за цялостната и дейност в следващите три години.

По време на срещата се направиха презентации за устойчивия лов, ловното движение в Ирландия и Малта, ловът с лък, който набира все по-голяма популярност, икономическото и екологично въздействие на лова във Франция, вълкът в Сърбия и др. Коментираха се и директивите и до колко те са приложими в отделните държави и в услуга на ловците.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ