Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Среща на комуникационните специалисти на FACE за напредъка в опазването на дивеча

комуникационните специалисти

В средата на октомври Федерацията на европейските асоциации за лов и опазване на дивата природа (FACE) проведе среща на работната си група по комуникации в централата на компанията Blaser в германския град Исни. Събитието беше достъпно и онлайн за тези, които не можаха да се присъединят лично.

Експертите по комуникация към националните ловни организации, членуващи във FACE, успяха да проведат работна среща, посветена на напредъка в лова и опазването на дивеча в цяла Европа.

По време на събитието бяха обсъдени редица важни теми. Беше подчертана новата визия на FACE относно социалното приемане на лова в Европа, като бе поставен фокус върху стратегическите мерки и цели на европейско и национално ниво.

Дискусиите на комуникационните специалисти бяха съсредоточени върху най-новите резултати за социалното приемане на лова, получени при проведени наскоро проучвания от членове на организацията, както и върху различни демографски аномалии. Участниците дебатираха статуквото по отношение на възприемането на лова в цяла Европа, както и най-добрите практики за медийни кампании за неговото подобряване.

Blaser също така представи собствени възгледи за значимостта на социалното приемане на лова, базирани на собствения опит на компанията в ловната индустрия. Този подход оказва положително влияние върху разработването на нови комуникационни техники за бъдещето в съответствие със стратегията на FACE до 2027 г.

Една от разгледаните непосредствени възможности бяха предстоящите избори за Европейски парламент през юни 2024 г. FACE продължава да работи активно, за да гарантира, че разработването на политиката на Брюксел е в съответствие с интересите на устойчивите ловни практики и опазването на дивеча в Европа. С над 7 милиона ловци в цяла Европа, неговата важна природозащитна роля е ключова за опазването на природата и обществото и политиците трябва да признаят този факт и да оказват подкрепа на организацията.

На срещата на комуникационните специалисти бяха обсъдени предстоящи инициативи и необходимата подготовка за следващите европейски избори.

Blaser проведе с всички присъствали на събитието информационна обиколка на фабриката си. Тя позволи на участниците да придобият по-задълбочено познание за производствените процеси на прочутите огнестрелни оръжия на Blaser. Друг акцент на събитието беше презентацията на Liemke, популярен производител на термовизионна оптика. Това оборудване се използва все по-често в контекста на проблеми със здравето на дивите животни като африканска чума по свинете (АЧС). От 2020 г. LIEMKE е част от Blaser Group, която вече включва марки като MAUSER, MINOX, Rigby и J. P. SAUER & SOHN.

Презентацията на Liemke се фокусира върху ролята на технологията за термично наблюдение на популации от диви животни, както и за нейната роля при ефективното управление и контрол на инвазивни чужди видове. Тази технология се е доказала като важен инструмент в много ситуации, изискващи активно управление на различни по вид и размер популации.

Статията подготви Димитър КОНСТАНТИНОВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ