Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Становището на НЛРС-СЛРБ относно промените в ЗЛОД

До Министъра на земеделието, храните и горите

 г-н Румен Порожанов

 

Относно: Работна група за изготвяне на Закон за изменение и допълнение

 на Закона за лова и опазване на дивеча

 

Уважаеми господин Министър,

Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България” обединява повече от 118 000 ловци страната, сдружения в 139 ловни и ловно-рибарски сдружения. От учредяването си през 1898 година до наши дни организацията винаги е отстоявала принципите за устойчиво управление и ползване на природните ресурси, в това число и на дивеча.

Отстоявайки тези свои принципи през 2015 г. остро поставихме проблема с незаконния улов на диви свине от площите на ловните дружини и вкарването им в оградени площи, където ставаха обект на групов лов. Тази дейност се извършваше както от някои от държавните ловни стопанства, така и от предоставени за стопанисване на лица и фирми държавни дивечовъдни участъци. В резултат на този улов имахме тотален срив в популациите на дивата свиня в цели региони на страната. Поради липса на чуваемост по тези, а и по други проблеми в лицето на ръководството на Министерство на земеделието и храните, през юни 2015 г. проведохме протестен митинг на площад Народно събрание с участието на повече от 10 000 ловци от цялата страна. В следствие на проявеното обществено недоволство в серия от експертни работни групи беше постигнато съгласие, че са необходими две основни законодателни промени за окончателно пресичане на тази кражба от природата и обществото, а именно въвеждане на строга законова регламентация относно допустимите капани за улов на жив дивеч и регламентите за тяхната употреба от една страна, а от друга страна да се изравнят сроковете за ловуване в свободните и заградени площи.

Като национално отговорна организация ние започнахме задълбочена дискусия с председателите на ловните сдружения наши членове и постигнахме тежък компромис, засягащ интересите на огромна част от българските ловци – намаляване на срока за групов лов на дива свиня с две седмици, само и единствено с цел да се намали и срока за лов в оградени площи с два месеца. Това решение беше разгледано и подкрепено на четири заседания на Управителния съвет на организацията и прието на първо и второ четене в Комисия по земеделието и храните на 43-тото Народно събрание.

 

Господин Министър,

С недоумение установих, че промяната в срока за групово ловуване на дива свиня в заградени площи „случайно е пропуснато” , но въпреки това е предвидено да се намали срока за лов на ловните дружини в готвения от работната група ЗИД на ЗЛОД. Като организация участваща в тази група отговорно заявявам, че становището на колегите в нея беше да се изравнят сроковете за групово ловуване. Считам, че този „пропуск”, съчетан с организираната кампания в интернет пространството срещу новоизбраното ръководство на Националната организация, е пряко дирижиран от председателстващия работната група и неуспял кандидат за председател на организацията Григор Гогов. Повод да правя такива заключения  ми дава и достигнала от различни източници до мен информация, че Григор Гогов, в качеството си на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите в периода, в който се водеше кампанията за избор на ново ръководство на националната организация е изплатил значителна сума по договор за реклама с „Екоенергия 2011” ООД. Управител на тази фирма е Васил Терзийски, който е и собственик на ловен портал „БГ Лов” (www.bglov.bg), чрез който се води тази негативна кампания.

С тези свои действия Григор Гогов цели да създаде напрежение сред ловците в страната, с което да не допусне промяна в сроковете за ловуване, но всъщност целта е да се защитят прозиращите корпоративни и олигархични интереси да не се намери законодателно решение на проблема с незаконния улов на дива свиня.

Считам, че Вие като принципал на стопанисването, опазването и ползването на дивечовите популации не следва да допускате Ваши висши служители със своите действия да уронват престижа и доброто име на Изпълнителна агенция по горите, както и да разколебават общественото доверие в нея.

Категорично заявявам, че Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България” не подкрепя такъв манипулативен подход за промяна в Закона за лова и опазването на дивеча и се разграничаваме от опити за прилагане на половинчати мерки за създаване на напрежение сред ловците и в крайна сметка отлагане решаването на проблемите в сектора.

Моля за отговор дали е извършено такова плащане от страна на ИАГ и за цялостната Ви позицията по въпроса.

 

Васил Василев

Председател на УС на НЛРС-СЛРБ

 

 

Вижте подготвяните промени на този линк:

 

Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ