140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Стоян Стоянов, председател на ЛРС Шумен:

Какви са очакванията Ви за новия ловен сезон?

Имаме големи надежди, понеже в резултат на системното подхранване на животните от страна на ловците и грижите, които те полагат за тях, както и ограничаването на бракониерството в района, се забелязва увеличение на популацията на дива свиня, благороден елен и сърна. за което работим в последните 8 години много интензивно,забелязваме определено увеличение на популацията на дива свиня,благороден елен и на сърна. Тази година има осигурен отстрел на благороден елен по линия на ловното сдружение в рамките на 22 броя селекционно. Отделно по линия на организирания ловен туризъм успяхме вече да отстреляме трофеен благороден елен, който е за златен медал с тегло на трофея 10.300 кг. Наблюденията, направени по време на организирания ловен туризъм, показаха събиране на много животни на територията, от порядъка на 100 до 120 елена. Сред тях има и трофейни образци. Управителният съвет планира в рамките на октомври да закупи за ловните дружинки 30-40 електронни хранилки, които са много икономични, за да може през зимния период да се осигури храна, когато е труден достъпът до планинските местообитания.

 

Какви постижения на воденето от Вас сдружение бихте откроили през последната година?
 

Ние работим съобразно ловностопанския план, който сме си поставили, приет от Общото ни събрание. В тая насока мога да кажа, че продължаваме с мотивирането на дружинките за изграждането на ловни домове и хижи – бяха построени в с. Капитан Петко, Хитрино, Ивански, Друмево, Вехтово, квартал “Дивдядово” в Шумен.Дружинката в с. Черенча е в подготовка за изграждане на своята база. Сдружението подпомага с материали и финансово, ловците полагат доброволен труд. За животните се следи стриктно за изграждането на материалната им база и за осигуряването на фуражите, не сме пропускали година без да доставим цялото количество концентриран фураж и дори повече от нужното. Разселваме дивеч – фазани и яребици, изградихме наново съборения от лошите климатични условия волиер в с. Ивански, дори и тази година беше ползван, а от там и разселихме 1200 птици. Искам да благодаря на Националното ловно-рибарско сдружение, че по програмата за разселване на птици ни подпомогна финансово с 3 хиляди лева за възстановяването на волиера. Стрелбището сме го доизградили, продължаваме с работата по изграждане на полоса за нарезна карабина и с модернизирането му, закупихме нови машинки за кулите на стойност 14 хиляди лева.

Как бихте коментирали предстоящите промени в Закона за лова и опазването на дивеча?
 

Нееднократно съм казвал моето становище, че в Закона за лова има и положителни, и не толкова положителни промени, но считам, че корекциите са належащи. Нужно е да се отговори адекватно на настоящото състояние както на ловните сдружения и Съюза, а и на дивеча в България. Адмирирам внесените промени по отношение ограничаването на лова с капани, на избиването в затворени пространства и огради, внасянето на по-ясен порядък в административната дейност на сдруженията. Има и други неща, за които може да се говори.

Какви са впечатленията и очакванията Ви за новия интернет сайт “Дивото”?

Беше крайно време да бъде създаден. Електронните комуникации са една съвременна форма на общуване между ловците и обмяна на идеи и мисли. Вярно, че традиционните вестник “Наслука” и списание”Лов и риболов”, които се издават, са необходими, но трябва, както се и направи, да се търсят и новите форми, защото все повече хора са в интернет и пред компютрите. Това е начин на все повече и по-голям кръг от хора да достигнат идеите и постиженията на ловните сдружения и в частност на Националната организация.

Разговаря Георги НИКОВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ