Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Стоян Йоргов застана начело в ЛРС-Кресна

кресна събрание

И ловците от община Кресна проведоха годишното си общо събрание с пълно представителство от 58 делегати на петте съставни дружинки.

За нов председател на Управителния съвет на ЛРС „Синаница” в град Кресна беше избран Стоян Йоргов, който от 2005 г. е председател на ловната дружинка в село Горна Брезница и негов кмет. От тогава е и член на УС на ЛРС „Синаница”. Работил е като специалист в “Енергоремонт”, директор на БКС – Кресна, притежава фирма в строително-монтажни дейности.

Гост на събранието бeше експертът от Националната организация Хари Иргев.

В отчета на УС за дейността на сдружението през 2023 г. бяха набелязани най-съществените акценти и тенденции от дейността на сдружението за ловен сезон 2023/24г., който и тази година премина с ефекта от последиците на африканската чума, които се отразиха тревожно в ловните полета на ловните дружинки, ловуващи в подножието на Пирин, докато в Малешевско слуката беше далеч по-добра.

Като положителна оценка беше посочено, че дружинките ангажирано и всеотдайно изпълняват ловностопанските мероприятия с инициативи за стабилизиране и увеличаване на дивечовите запаси. Все още са тревожни фактите за броя на дивите свине, отчетени на пролетната таксация, и задържане и известно стабилизиране на запасите от сърна и заек.

В дебата по отчета за дейността на сдружението и на контролния съвет по приходно-разходната част бяха посочени виждания за по-ефективно и рационално разходване на средствата, които остават на разположение на дружеството в съответствие с броя на разрешителните бележки за ловуване.

Членският внос за 2025 г. година остава без промяна.

Хари Иргев обстойно и аргументирано направи важни разяснения по въпроси, свързани със заявките, разселването и адаптацията на подходящи за района видове дивеч.

Ловно сдружение “Синаница” е регистрирано през 2001 г. и едно от най-малките в региона. Ловищата на дружинките са разположени в подножията на Северозападен Пирин и Малешевска планина с обща площ от 20500 ха на територии на ДГС -Кресна.

Кузман Петров

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ