140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Страната ни запазва стабилни позиции в ловния туризъм

Страната ни запазва стабилни позиции в ловния туризъм и се наблюдава постоянство на постъпленията, които за миналата година са рекордни за последните 10 години. Това стана ясно от информацията, изнесена от ИАГ по време пресконференцията, състояла се на 27 март в Международен панаир Пловдив. Приходите по линия на организирания ловен туризъм (ОЛТ) за 2018 г. възлизат на 7 469 504 лева. Това са данни до 28.02.2019 г. и обхващат информация, подадена от държавните ловни и горски стопанства и ловните сдружения.

Приходите по ОЛТ само за държавните ловни стопанства за миналата година възлизат на 6 326 263 лева. На първите места се нареждат ТП „Държавно ловно стопанство (ДЛС) Росица”, следвано от ТП „ДЛС Воден – Ири Хисар”, ТП „ДЛС Витиня”, ТП „ДЛС Кормисош” и ТП „ДЛС Черни Лом”.

България продължава да е сред желаните дестинации за ловен туризъм в Европа. През 2018 г. по линия на организирания ловен туризъм са ловували 6 893 ловци, в т. ч. 5 353 български и 1 540 чуждестранни.

Основна част от чуждестранните ловци, посетили страната за лов на едър дивеч са от Германия, Испания, Италия и Франция. Към дребния дивеч предпочитания имат ловците предимно от Италия, Гърция, Испания и Франция.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ