140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Строги вътрешни правила „изпариха” интереса към хищниците в ЛРС-Трявна

трявна хищници

С реше­ние на УС на ловното сдру­жение в Трявна е ограничен ловът на хищници. Причина­та – при 48 издадени разре­шителни за лов на хищници през януари и февруари 2021 г. в сдружението е отчетен 1 отстрелян екземпляр. Това означава, че или ловците ня­мат интерес към този лов и не ловуват, или че ходят в гора­та с такова разрешително и не е ясно точно какво правят там.

Затова в ЛРС-Трявна са приели специални правила за този вид лов. Те предвиждат основното, което е заложено и в Закона за лова и опазва­нето на дивеча, при лова на хищници – да има регистри­рано чакало, стървилище и от отстреляното животно да се вземат проби за бяс.

Ако в един месец няма отстрелян хищник и отчетена проба за бяс, в следващия месещ не се издава разрешително за хищник.

След въвеждането на правилата интересът към лова на хищници рязко спаднал.

Отстрелът на дива свиня на всички ловци от ЛРС-Трявна за целия отминал сезон е катастрофал­но слаб, само 9 са отстреляните диви свине от всички 200 ловци.

Над 50% от тях са лич­но ловно постижение на един единствен ловец. Този сезон слуката е била на страната на дългогодишния ловец Койчо Митев, който има в актива си 5 отстреляни диви свине.

трявна хищници

„Това е най-слабият сезон, който помня от 2011 г., когато станах ловец.”, кате­горичен е председателят на „Ловно-рибарско сдружение „Бедек” – гр. Трявна д-р Ми­рослав Милев.

Той обясни, че всеки сезон през последните 3-4 години е различен и че това е следствие от заразата Африкански чува по свинете. Добрата новина е, че се засил­ва интересът на ловците към лова на гривяк и пъдпъдък.

„Чумата при нас закъсня с 1-2 години. През 2019 г. популацията беше огромна. Дивите свине от Северна България дойдоха при нас.

„Хванахме прелета към Южна България”, шегувахме се тога­ва. Толкава много диви свине в нашия район не е имало никога. Отстрелът ни надви­ши 100 екземпляра. После резултатите започнаха да на­маляват. По-миналия сезон достигнахме 30 броя отстрел, но тази година е катастрофа”, поясни тенденцията д-р Ми­лев.

Ловците виждали в гората единични екземпляри, които минавали и заминавали. Тра­диционната местна популация – едни и същи животни, които населяват местообитанията в ловностопанския район на Трявна, я няма. Затова на въ­проса: Отишла ли си е чумата от вашия район?, отговорът е: Няма диви свине – няма чума.

„От всички отстреляни жи­вотни сме взели проби. Няма нито една положителна. През последния сезон в нашите и съседни ловни полета уста­новихме няколко положителни проби за антитела ( животни преболедували АЧС), което обнадеждава ловците”, кате­горичен е ветеринарният ле­кар д-р Милев.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ