140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Световен център за квалификация на ловците открит у нас

На учредителното събрание  присъстваха заместник-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги  Костов, директорът на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)  д-р Дамян Илиев, почетният председател на Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) Бернар Лозе, почетният директор на Световната организация за здраве на животните (ОIE) Бернар Вала, както и представители от състава на българската делегация на Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC).

Доц. д-р Георги Костов заяви, че Министерство на земеделието и храните изцяло ще подкрепи и реализирането на следващата крачка в тази насока, а именно създаването на референтна лаборатория за болестите по животните.

Почетният председател на Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) Бернар Лозе благодари на доц. Георги Костов за положените усилия за реализацията на центъра. Той посочи, че България е пример в отношението си към дивите животни и една от най-предпочитаните дестинации за лов.

В Световния център за повишаване на квалификацията на ловците и опазване на дивеча ще бъдат провеждани е тренировъчни програми за ловци и дейности, свързани с лова, здравеопазване на дивеча, ранното установяване на заболявания и безопасност на дивечовото месо на принципа „Обучаване на преподаватели”.

Основната му цел е да работи за укрепване на професионалния и обществен престиж на професиите, свързани с лова и опазване на дивеча по линия на тясното партньорство и сътрудничество с Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) и Световната организация за здраве на животните (ОIE).

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ