Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Световният риболов в по-далечни перспективи

Науката ще играе водеща роля в управлението на световните запаси от водни биоресурси и осигуряването на населението на Земята с морски продукти. За целта е необходимо да се разработи методика за по-точно прогнозиране, поне за периода от следващите три десетилетия. Това е обединената позиция на участниците в Международния рибопромишлен форум, състоял се наскоро в Санкт Петербург.

Според прогнозите, населението на Земята през 2050 година ще надхвърля 9 млрд. жители. Обезпечаването на потреблението от риба и други морски продукти ще бъде основен приоритет през следващите години. Това налага да се обърне внимание на всички фактори, влияещи пряко или косвено върху благосъстоянието на Световния океан. Наред с екологичните приоритети, ще се наложи въвеждане на най-съвременни методики в развитието на риболова и аквакултурите.

На провелия се в Русия Международен форум експерти от много страни изразиха становища по темата. Има интересни идеи за различни механизми по управление на природните водни ресурси, както и усъвършенстване на контрола, за да се пресекат всякакви своеволия и нерегламентиран улов, каквито случаи продължават да се регистрират по света.

Изказани бяха препоръки за създаване на единна международна организация, която да следи за състоянието на рибните ресурси по света и да контролира работата на множество регионални структури по отношение на промишления риболов. Не бива да се допуска изземане на повече от 10% от общата биомаса годишно, за да се дава възможност на природата да възстанови загубите по естествен начин.

Експертите в бранша твърдят, че в Световния океан има стратегически резерви, на които трябва да се обърне по-голямо внимание в следващите години. Това са дълбоководните обитатели, някои пелагически риби, антарктическият крил. Очевидно чрез науката ще трябва да се разработи методика за оптималното им използване.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ